Door JanJaap Kolkman op 7 mei 2014

PvdA presenteert bestuursakkoord met GB, D66 en CDA

De fracties van PvdA, Gemeentebelang, D66 en CDA hebben een bestuursakkoord op hoofdlijn afgesloten voor de raadsperiode 2014-2018, getiteld, ‘Deventer: Voor Elkaar’. De fracties hebben in dit akkoord kernafspraken gemaakt voor de komende jaren waarin belangrijke opgaven liggen op sociaal, economisch en maatschappelijk terrein. Binnen het akkoord willen de vier samenwerkende partijen de komende jaren veel ruimte bieden voor samenwerking met inwoners, de gemeenteraad en organisaties.

Jan Jaap Kolkman, beoogd wethouder namens de PvdA, is erg tevreden met het bereikte akkoord: “Er ligt, na een periode van gesprekken in goede sfeer, een mooi akkoord waar de PvdA zeer tevreden mee kan zijn. Zorg en werk stonden centraal in ons verkiezingsprogramma en in onze campagne. Dat zijn zaken waarover we goede afspraken hebben kunnen maken om de bereikbaarheid, kwaliteit en organisatie van zorg door de gemeente in de komende jaren op sociale wijze vorm te geven. Ook voor de portefeuille werk en inkomen liggen er belangrijke opgaven maar ook goede uitgangspunten in dit akkoord. Er ligt een akkoord waar we als Partij van de Arbeid mee aan de slag kunnen voor sterk en sociaal Deventer.”

De vier partijen zijn onderling een portefeuilleverdeling overeengekomen waarbij Jan Jaap Kolkman de uitdagende en belangrijke portefeuilles Werk & Inkomen, Zorg / Meedoen (WMO/AWBZ), Wonen en Herstructurering Keizerslanden / Rivierenwijk onder zijn hoede krijgt.

Op donderdag 8 mei as. wordt het akkoord, zoals gebruikelijk, nog toegelicht aan en besproken met de leden van de PvdA Deventer. Klik hier >>>

Links:

 

JanJaap Kolkman

JanJaap Kolkman

Jan Jaap Kolkman was wethouder vanaf 14 mei 2014 tot 27 februari 2019. Vanaf deze datum is hij raadslid en lid van de PvdA-fractie. Twitter: @janjaapkolkman Facebook: janjaap.kolkman  

Meer over JanJaap Kolkman