Door Redactie op 11 september 2015

PvdA organiseert ‘Prinsjesavond’

Dinsdag 15 september as. houdt de Partij van de Arbeid afdeling Deventer weer een ‘Prinsjesavond’, een avond in het teken van Prinsjesdag en de die dag uitgesproken Troonrede. Op deze dag worden in Den Haag de plannen en financiële plaatjes voor komend jaar gepresenteerd.

Bij deze openbare avond in De Fermerie (Muggenplein 9) zijn verschillende sprekers aanwezig die hun blik op de nieuwe Kabinetsplannen zullen werpen: Keklik Yucel (Tweede Kamerlid), Jan Jaap Kolkman (wethouder), Leo Hendriks (directeur Woonbedrijf Ieder1) en Harold Viscaal (voorzitter MKB Deventer).

————

openbare bijeenkomst in kader van Prinsjesdag
Locatie: De Fermerie – Muggenplein 9 (centrum Deventer)
Tijdstip: aanvang 20:00 uur (inloop vanaf 19:45)