Door Rob de Geest op 2 april 2013

PvdA-motie behoud Ulebelt aangenomen

De gemeenteraad heeft ingestemd met een o.a. door de PvdA-fractie geïnitieerde motie om af te zien van de bezuiniging van 100.000 euro op milieueducatiecentrum en kinderboerderij de Ulebelt. Samen met o.a. de fracties van CU en GrL bereidde PvdA-raadslid Rob de Geest een motie voor om de forse bezuiniging op het budget van deze belangrijke stedelijke en wijkvoorziening niet door te voeren. De bezuiniging zou betekenen dat de kinderboerderij als belangrijk onderdeel van de Ulebelt in de huidige succesvolle opzet zou moeten verdwijnen. De motie werd met ruime steun aangenomen in de raad. Alleen VVD, Trots en GB stemden tegen

“Zonder deze succesvolle, relatief goedkope en laagdrempelige voorziening komt ook de succesvolle milieueducatie in gevaar. Daarnaast maken tientallen kinderen met een beperking gebruik van de dagverzorgingsmogelijkheden op de Ulebelt. Deze kinderen hebben daar baat bij en alternatieven kunnen ook wel eens duurder uitvallen. Zonder deze kinderboerderij komt de gehele voorziening in de problemen”, aldus PvdA-raadsleden Rob de Geest en Jurgen Goejer over de aangekondigde bezuiniging op het budget van de Ulebelt.

Het college heeft nu de opdracht van de raad om met een alternatieve bezuiniging te komen. De raad zal hier in juni 2013 verder over
discussiëren en besluiten.

Rob de Geest

Rob de Geest

Over Rob: Ik ben sinds januari 2005 gemeenteraadslid in Deventer, de stad waar ik opgroeide en daarvoor ook al enkele jaren actief voor de lokale PvdA. Sinds oktober 2017 ben ik fractievoorzitter. In het dagelijks leven werk ik als senior beleidsmedewerker Onderwijs, Wonen, Cultuur & Media, Infrastructuur & Milieu bij de Tweede Kamerfractie van de

Meer over Rob de Geest