Door Rob de Geest op 17 augustus 2015

PvdA: ‘Meer stageplekken bij gemeente’

De fractie van de PvdA is ontstemd over de forse daling van het aantal stageplekken bij de gemeente Deventer voor het jaar 2014-2015. Navraag op de cijfers door PvdA-raadslid Rob de Geest leert de fractie dat de aantallen fors gedaald zijn ten opzichte van voorgaande jaren. De fractie heeft dit aangekaart via schriftelijke vragen aan het college van B&W.

De PvdA vroeg eerder al aandacht voor de stageplekken bij de gemeente en andere organisaties en ziet het liefst een 1-op-10-regeling: een stageplek voor elke 10 werknemers binnen de gemeentelijke organisatie. Dat zou idealiter bij de gemeente Deventer totaal tegen de 80 stageplekken voor mbo, hbo en wo-studenten inhouden. Ondanks dat dit aantal vanaf 2011 ongeveer gehaald werd is de feitelijke situatie nu wel anders, zo stelt de fractie vast door de gemelde daling van 88 stageplekken in 2011-2012 tot 51 in het huidige jaar. Dat is een daling van 42% in 2014/2015 t.o.v. 2011/2012, waarbij de daling vooral MBO-stageplekken betreft.

“Het is voor ons belangrijk dat er in Deventer voldoende stageplekken aangeboden worden om studenten de gewenste werkervaring mee te geven. In de meeste gevallen zijn stages voor studenten in het mbo- en hbo-onderwijs ook een verplicht studieonderdeel om een diploma te kunnen behalen. De gemeente Deventer heeft hierbij een voorbeeldfunctie om het bedrijfsleven te motiveren voldoende stageplekken ter beschikking te stellen. Zeker gelet op de schaarste in beschikbare stageplekken”, aldus PvdA’er Rob de Geest.

De PvdA-fractie wil van het college van B&W weten hoe zij de cijfers beoordeelt en wil weten wat de oorzaak hiervan is. Daarnaast wil De Geest namens zijn fractie weten welke inzet er van de gemeente verwacht mag worden om de in 2011 toegezegde voorbeeldfunctie weer vorm te geven via een groei van het aantal stageplekken. De fractie daagt het college uit om voor komend jaar een duidelijke doelstelling te formuleren wat betreft de hoeveelheid beschikbare plekken bij de gemeente en om hier uitvoering aan te geven.

Rob de Geest

Rob de Geest

Over Rob: Ik ben sinds januari 2005 gemeenteraadslid in Deventer, de stad waar ik opgroeide en daarvoor ook al enkele jaren actief voor de lokale PvdA. Sinds oktober 2017 ben ik fractievoorzitter. In het dagelijks leven werk ik als senior beleidsmedewerker Onderwijs, Wonen, Cultuur & Media, Infrastructuur & Milieu bij de Tweede Kamerfractie van de

Meer over Rob de Geest