Door Rob de Geest op 5 maart 2013

PvdA: ‘maak werk van aanpak winkelleegstand’

De PvdA-fractie wil dat het college van B&W werk maakt van de aanpak van de toenemende leegstand in winkels, ondermeer in de Deventer binnenstad. Van ondernemerszijde werden eerder het signaal afgegeven dat dit zal toenemen als veel huurcontracten niet verlengd worden. Ook de PvdA maakt zich hier zorgen over. PvdA-raadslid Rob de Geest wil dat het college samen met partners in de stad (waaronder verhuurders) werk maken van flexibele en creatieve oplossingen voor leegstand, o.a. via de tijdelijke invulling van lege winkelpanden. Hij vraagt het college om samen met deze partners op korte termijn tot een ‘aanvalspact winkelleegstand’ te komen.

De fracte wil op korte termijn meer duidelijkheid van het college rond dit forse economische probleem. “De dreigende winkelleegstand is zo’n probleem waar de diverse betrokken partijen, waaronder de gemeente, serieus werk van moeten gaan maken. De binnenstad is niet alleen een economisch en toeristisch visitekaartje waarbij het winkelbestand een onmisbare factor is, het is ook een belangrijke bron voor werkgelegenheid in Deventer”, aldus PvdA-raadslid Rob de Geest.

In november publiceerde de landelijke Kamer van Koophandel het rapport “winkelleegstand praktisch oplossen: inspiratie uit praktijkvoorbeelden” met suggesties en voorbeelden van leegstandsaanpak uit het hele land. In dit rapport gaat men uit van drie delen in de menukaart: het voorkomen van leegstand, tijdelijke invulling bij leegstand en de confrontatie aangaan rond leegstand. De PvdA-fractie wil dat het college gaat kijken naar kansen en snelle maatregelen om de mate van leegstand te helpen verminderen.

“De toenemende leegstand en de dreiging van nog meer lege winkelpanden vragen om een duidelijke visie, concrete maatregelen, durf en creativiteit, ook van gemeentelijke zijde en dit alles op een zo kort mogelijke termijn”, aldus De Geest.

Het PvdA-raadslid wil o.a. weten of het college al snelle en tijdelijke maatregelen heeft geïnventariseerd met de diverse partners in de stad. Daarnaast vraagt ze of het college bereid is en of zij mogelijkheden ziet om flexibiliteit en creativiteit de ruimte te bieden bij het tijdelijk invullen van leegstaande winkelpanden.

Rob de Geest

Rob de Geest

Rob de Geest is sinds 27 februari 2019 wethouder Inkomen, Meedoen, Wonen,  Sport, Vastgoed en Herstructurering. Hij was daarvoor sinds januari 2005 raadslid en vanaf oktober 2017 fractievoorzitter. De PvdA vormt het college van B&W vanaf 11 juli 2018 met Gemeentebelang, GroenLinks, D66 en CDA. Lees hier het coalitieakkoord 2018-2022: Met Lef & Liefde voor Deventer

Meer over Rob de Geest