Door Redactie op 26 november 2017

PvdA-kandidatenlijst: ervaring, verjonging en vernieuwing!

De leden van de Partij van de Arbeid in Deventer hebben op zaterdag 25 november in de Latijnse School de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 vastgesteld. Naast de nodige ervaring kent de kandidatenlijst ook vernieuwing, verjonging en diversiteit. De lijsttrekker was al bekend: dat is PvdA-wethouder Jan Jaap Kolkman (58). Hij was door de leden op 26 oktober jl. reeds zonder tegenkandidaten aangewezen als lijsttrekker. Op plek 2 van de kandidatenlijst staat PvdA-fractievoorzitter Rob de Geest (40), een ervaren raadslid binnen de gemeenteraad. Op plek 3 en 4 staan nieuwe gezichten: Caroline Leget (53) op plek 3 en Baran Aydin (24) op plek 4 van de lijst. De top 5 wordt vol gemaakt door zittend en ervaren raadslid Jantine Sijbring (57).

Op plek 6 van de kandidatenlijst staat een andere nieuwkomer: Anke Hamstra (46) en op plek 7 Marco Harps (23). De top 10 wordt verder afgerond met op plek 8 Marry Dijkshoorn (57) die eerder twee jaar in de raad zat voor de PvdA, nieuwkomer Joy Heijenga (25) op 9 en ervaren partij-actieveling Jan Moester (51) op plek 10.

Lijstduwers zijn o.a. raadsleden Bep Spa en Jurgen Goejer, die na vele jaren van onvermoeibare inzet voor Deventer hebben aangegeven niet terug te komen in de komende raadsperiode. Zittende raadsleden Lutfi Altuntas en Jeroen Jonker hebben zich niet gekandideerd voor een nieuwe periode in de gemeenteraad om persoonlijke redenen en vanwege de drukte van hun banen. Oud-PvdA-wethouder Jan Bugter neemt als lijstduwer de laatste plek op de lijst in.

PvdA-lijsttrekker en wethouder Jan Jaap Kolkman: “Dit is een prachtige, diverse lijst vol ervaring en verbinding met de Deventer samenleving. Met deze mensen gaan we ons in de komende jaren inzetten voor een trots, sterk en sociaal Deventer voor iedereen!”

De PvdA behaalde bij de verkiezingen in maart 2014 6 zetels in de Deventer gemeenteraad.

De kandidatenlijst GR2018: 

1 Jan Jaap Kolkman
2 Rob de Geest
3 Caroline Leget
4 Baran Aydin
5 Jantine Sijbring
6 Anke Hamstra
7 Marco Harps
8 Marry Dijkshoorn
9 Joy Heijenga
10 Jan Moester
11 Tanja Eekhuis
12 Peter Brendel
13 Taner Demir
14 Lesley Jeffrey

Lijstduwers:

15 Janna Stegink
16 Piet Bannink
17 Ellen te Paske-Lievestro
18 Jinne Meinema
19 Elsbeth Nijhuis
20 Bert Doornebos
21 Gea Brouwer-Knol
22 Johanna Wiersma
23 Wim Odé
24 Peter Varenbrink
25 Peter Hermans
26 Bep Spa
27 Jurgen Goejer
28 Jan Bugter