Door Rob de Geest op 21 december 2015

PvdA-initiatiefvoorstel voor rem op sloop panden Pothoofd / Sluiskwartier aangenomen

De raad heeft in meerderheid ingestemd met het initiatiefraadsvoorstel van PvdA-raadslid Rob de Geest om een andere koers in te slaan voor de invulling van het Sluiskwartier en het Pothoofd. Hiermee ontstaat er ruimte om ook varianten te bekijken die niet automatisch uitgaan van sloop van panden aan Pothoofd, o.a. vanwege ruimte voor parkeren en om financiële redenen. Ook varianten zonder of met minder sloop worden nu uitgewerkt en kunnen door de raad meegewogen worden.

Met het besluit van de raad, om het proces rond het Sluiskwartier en Pothoofd anders in te steken dan via eerdere besluitvorming, biedt de raad zich de kans om meer weloverwogen keuzes voor dit gebied te maken, dan vanuit de informatie die eerder voorhanden was bij eerdere discussies en besluiten.

“Bezint eer ge begint”, zo stelde De Geest tijdens de raadsbehandeling van het initiatiefvoorstel. “Wat je sloopt ben je definitief kwijt. In Deventer kennen we historisch meerdere succesvolle gebiedsontwikkelingen waarbij na initieel verzet ook afgezien werd van sloop of waarbij minder gesloopt werd. Dit initiatiefvoorstel behelst om toch af te remmen op het automatisme van sloop van Pothoofdpanden en om er ook varianten en informatie naast te zetten.

Met het aannemen van dit voorstel zal het college in de loop van 2016 met nieuwe informatie komen voor een vervolg op dit besluit, waarna de raad weloverwogen kan aangeven hoe zij tegen de ontwikkelings- en eventuele sloopplannen aankijkt.

Rob de Geest

Rob de Geest

Over Rob: Ik ben sinds januari 2005 gemeenteraadslid in Deventer, de stad waar ik opgroeide en daarvoor ook al enkele jaren actief voor de lokale PvdA. Sinds oktober 2017 ben ik fractievoorzitter. In het dagelijks leven werk ik als senior beleidsmedewerker Onderwijs, Wonen, Cultuur & Media, Infrastructuur & Milieu bij de Tweede Kamerfractie van de

Meer over Rob de Geest