Door Rob de Geest op 22 augustus 2017

PvdA & GL: Initiatiefvoorstel voor diversiteit en gelijke behandeling

De Deventer raadsfracties van PvdA en GroenLinks hebben een initiatiefvoorstel geschreven voor gemeentelijk beleid rond gelijke behandeling en gelijke kansen. De fracties willen met dit voorstel bereiken dat de gemeente Deventer actief diversiteitsbeleid en anti-discriminatiebeleid gaat voeren. PvdA-raadsleden Çetin Yildirim en Rob de Geest en GL-raadslid Ömer Melikoglu hebben dit initiatiefvoorstel opgesteld na een eerdere discussie over een proef voor anoniem solliciteren bij de gemeentelijke organisatie. Met dit voorstel wordt gehoor gegeven aan het pleidooi van meerdere kanten om beleid, gericht op diversiteit en gelijke behandeling, breder te trekken.

Het initiatiefvoorstel geeft het college van B&W de opdracht om actief diversiteitsbeleid en anti-discriminatie-beleid te ontwikkelen en om een uitwerking hiervan voor te leggen voor instemming aan de raad. De fracties van PvdA en GL stellen hierbij een aantal elementen voor dit beleid voor, waaronder het stimuleren en bewaken van diversiteit en gelijke behandeling op de werkvloer, het instellen van een lokale adviesraad diversiteit en integratie, welke het college gevraagd en ongevraagd kan adviseren, het instellen van een proef voor anoniem solliciteren en het investeren in bewustwording over de noodzaak tot diversiteit en gelijke behandeling.

“Diversiteit is een ruimer begrip dan veel mensen in eerste instantie denken. Bij diversiteit denken veel mensen slechts aan etnische verschillen. Maar diversiteit omvat veel meer: verschillen tussen man en vrouw, jong en oud, hetero’s en homo’s, verschillende religieuze, levensbeschouwelijke opvattingen”, zo stellen Yildirim, De Geest en Melikoglu in hun voorstel.

Bij de proef over anoniem solliciteren bij de gemeente Deventer wordt voorgesteld om hier ook andere, samenwerkende organisaties te vragen zich hierbij aan te sluiten. In verschillende andere gemeenten in Nederland heeft men met een dergelijke proef eerder al positieve resultaten geboekt waardoor anoniem solliciteren, als middel ter bevordering van diversiteit en het bieden van gelijke kansen, aan iedereen, definitief is ingevoerd.

Yildirim, De Geest en Melikoglu: “Deventer heeft de ambitie om een diverse en inclusieve gemeente te zijn. Een gemeente waar iedereen welkom is, gehoord en gerespecteerd wordt en mee kan doen. In Deventer is iedereen gelijkwaardig en dient men gelijke kansen te krijgen. Een gemeente dient hier vanuit haar voorbeeldrol ook naar te handelen en dient netwerkpartners binnen en buiten de gemeente hier ook op te wijzen en bij te betrekken.”

Het initiatiefvoorstel is nu officieel ingediend en zal van een advies door het college van B&W voorzien worden. Een eerste bespreking en behandeling door de raad is gepland voor een raadstafel in september.

Rob de Geest

Rob de Geest

Rob de Geest is sinds 27 februari 2019 wethouder Inkomen, Meedoen, Wonen,  Sport, Vastgoed en Herstructurering. Hij was daarvoor sinds januari 2005 raadslid en vanaf oktober 2017 fractievoorzitter. De PvdA vormt het college van B&W vanaf 11 juli 2018 met Gemeentebelang, GroenLinks, D66 en CDA. Lees hier het coalitieakkoord 2018-2022: Met Lef & Liefde voor Deventer

Meer over Rob de Geest