Door Rob de Geest op 28 september 2014

PvdA: ‘geen vermissingskosten bij gestolen rijbewijs’

De PvdA-fractie vindt het onwenselijk dat mensen bij een gestolen rijbewijs extra kosten moeten betalen, bovenop de prijs voor het vervangen van een rijbewijs. PvdA-raadslid Rob de Geest heeft vragen gesteld aan het college van B&W over de zogenaamde ‘vermissingskosten’ die de gemeente Deventer in rekening brengt bij mensen die een rijbewijs als gestolen of vermist opgeven en wil vervangen. Waar de gemeente bij paspoorten dergelijke extra kosten niet meer in rekening brengt, doet zij dit nog wel voor het rijbewijs (27 euro). Het in rekening brengen van dergelijke extra kosten voor een vermist rijbewijs verschilt per gemeente.

Rob de Geest: “Mensen die het overkomt dat hun rijbewijs gestolen wordt ervaren deze extra kosten als een onterechte boete, bovenop de kosten die zij al moeten maken voor vervanging van het betreffende gestolen rijbewijs. In een erg vervelende situatie moet men dan ook nog vermissingskosten betalen.”

De PvdA-fractie vindt dat hier sprake is van een vreemd onderscheid wat betreft de eventuele extra kosten voor een vervanging van een rijbewijs en die van een paspoort of ID-bewijs. Niet alleen is het moeilijk aan mensen uit te leggen waarom zij extra kosten moeten maken voor een in gevallen gestolen document, wanneer dit bij een paspoort niet het geval is. Bovendien geldt dat er bij een gestolen document toch vaak ook aangifte is gedaan, waarmee er aantoonbaar onderscheid gemaakt zou kunnen worden tussen diefstal of zoekgeraakte documenten.

PvdA’er De Geest heeft n.a.v. hiervan namens de fractie vragen gesteld aan het college van B&W. Zo wil hij o.a. weten wat het college van deze extra kosten en het onderscheid met paspoorten vindt en vraagt hij om te overwegen geen ‘vermissingskosten’ meer in rekening te brengen.

Rob de Geest

Rob de Geest

Rob de Geest is sinds 27 februari 2019 wethouder Inkomen, Meedoen, Wonen,  Sport, Vastgoed en Herstructurering. Hij was daarvoor sinds januari 2005 raadslid en vanaf oktober 2017 fractievoorzitter. De PvdA vormt het college van B&W vanaf 11 juli 2018 met Gemeentebelang, GroenLinks, D66 en CDA. Lees hier het coalitieakkoord 2018-2022: Met Lef & Liefde voor Deventer

Meer over Rob de Geest