Door Rob de Geest op 27 juni 2013

PvdA: ‘geen grootschalige kaalslag speelplekken’

De gemeenteraad heeft ingestemd met een voorstel van PvdA-raadslid Rob de Geest dat ervoor zorgt dat er geen sprake zal zijn van grootschalige verwijdering van speelplekken als eigen beheer door bewoners onvoldoende lukt. Hiermee is er dus geen sprake meer van mogelijke verwijdering van ca. 325 speelplekken. De Geest: “Met dit aangenomen amendement is er geen sprake meer van een ‘ financieel mes op de keel’ bij bewoners, als er een gesprek gevoerd wordt over eigen beheer van speelplekken.”

In de voorjaarsnota 2013 en de technische beantwoording aan de fracties bleek dat er sprake was van een voorgenomen bezuiniging op speelplekken, via het overdragen van het beheer aan bewoners. Plekken die niet overgedragen konden worden, zouden worden verwijderd zo stond in de bezuinigingsstukken. Dit kon inhouden dat er ca. 325 plekken verwijderd zouden worden, wat een bezuiniging van 377.000 euro oplevert. Het voorstel van de PvdA zorgt er nu voor dat eigen beheer van
speelplekken door bewoners mogelijk is, maar dan zonder de dreiging van verwijdering van een plek als de beheervorm niet veranderd.

PvdA-fractievoorzitter Jurgen Goejer: “De manier waarop er nu na aanname van het PvdA-amendement geprobeerd wordt om kosten te verminderen is een verstandigere omdat er nu gezocht wordt naar draagvlak bij bewoners voor meer eigen beheer. De weg om dit te doen via mogelijke ontmanteling van speelplekken zou dat draagvlak onmogelijk maken en zou ook ten koste zijn gegaan van een te forse hoeveelheid speelplekken van onze jeugd.”

In het komend najaar werkt het college van B&W het aangepaste plan verder uit om in gesprek te gaan met bewoners over de speelplekken in hun buurten.

Rob de Geest

Rob de Geest

Rob de Geest is sinds 27 februari 2019 wethouder Inkomen, Meedoen, Wonen,  Sport, Vastgoed en Herstructurering. Hij was daarvoor sinds januari 2005 raadslid en vanaf oktober 2017 fractievoorzitter. De PvdA vormt het college van B&W vanaf 11 juli 2018 met Gemeentebelang, GroenLinks, D66 en CDA. Lees hier het coalitieakkoord 2018-2022: Met Lef & Liefde voor Deventer

Meer over Rob de Geest