Door Rob de Geest op 10 maart 2014

PvdA en VVD pleiten voor veilige en schone stad

In februari besprak de gemeenteraad het Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) 2014. In dit HUP is vastgelegd waar de prioriteiten liggen op het gebied van handhaving. VVD en PvdA zijn niet tevreden over keuzes die het college heeft gemaakt, en vragen om bijstelling. Raadsleden Rob de Geest (PvdA) en Lars Wuijster (VVD) hebben voor de komende raadsvergadering een motie voorbereid om deze aanpassingen mogelijk te maken. De fracties van GrLinks en Gemeentebelang dienen mee in.

De partijen willen het aantal uren voor handhaving op reclame-uitingen en uitstallingen terug brengen, en juist meer capaciteit beschikbaar stellen voor handhaving op het gebied van hondenpoep, zwerfafval en de risico’s rond asbest. Die zou weer op het niveau van 2012 teruggebracht moeten worden. Bij naleving van de regels rond reclame en uitstallingen zou een ondernemersvriendelijke handhaving uitgangspunt moeten zijn, waarbij de gemeente actief in gesprek gaat met betrokkenen.
Om problemen rond het stellen van prioriteiten in de toekomst te voorkomen, willen de indienende partijen dat het college voortaan eerst met de gemeenteraad in gesprek gaat, alvorens een nieuw Handhavingsuitvoeringsprogramma voor het nieuwe jaar vast te stellen.
Rob de Geest

Rob de Geest

Over Rob: Ik ben sinds januari 2005 gemeenteraadslid in Deventer, de stad waar ik opgroeide en daarvoor ook al enkele jaren actief voor de lokale PvdA. Sinds oktober 2017 ben ik fractievoorzitter. In het dagelijks leven werk ik als senior beleidsmedewerker Onderwijs, Wonen, Cultuur & Media, Infrastructuur & Milieu bij de Tweede Kamerfractie van de

Meer over Rob de Geest