Door Jurgen Goejer op 22 juni 2014

PvdA blij met verlenging arbeidscontracten Sallcon

De PvdA-fractie is erg tevreden met het besluit van wethouder Jan Jaap Kolkman en het nieuwe college van B&W om Werkbedrijf Sallcon de mogelijkheid te geven om tijdelijke contracten te verlengen voor onbepaalde tijd. Het college komt daarmee terug op eerdere besluiten in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW).

Vooruitlopend op de nieuwe Participatiewet, waardoor de WSW vanaf 2015 vervalt, besloot het college in 2013 dat er geen nieuwe contracten mogelijk waren bij Sallcon voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen met een derde tijdelijk contract kregen destijds geen verlenging.

Afgelopen najaar werd deze maatregel vanuit de rijksoverheid versoepeld. Mensen met een WSW-indicatie kregen alsnog een dienstverband, maar tot uiterlijk 1 januari 2015. Dat is nu ook aangepast. Tot 31 december 2014 mogen nieuwe contracten afgesloten worden. Lopende contracten mogen worden verlengd of omgezet worden voor onbepaalde tijd. Aan onzekerheid voor de groep zonder vast contract is met dit besluit van B&W een einde gekomen. In totaal gaat het hier om 190 medewerkers.

PvdA-fractievoorzitter Jurgen Goejer is blij met deze nieuwe mogelijkheid tot verlenging die wethouder Jan Jaap Kolkman en het college van B&W bieden: “Hiermee wordt een eind gebracht aan onzekerheid voor de grote groep mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Ze krijgen hiermee perspectief geboden over hun werk bij Sallcon als werkvoorzieningsbedrijf.”

Jurgen Goejer

Jurgen Goejer

         

Meer over Jurgen Goejer