Door Rob de Geest op 24 september 2013

PvdA: ‘Bescherm de kleine winkelier’

De PvdA-fractie is tevreden met handhaving van het huidige aantal koopzondagen in Deventer. Er komt geen uitbreiding van het aantal speciale koopzondagen van 2 naar 6. Het college van B&W stelde dit recent voor op verzoek van enkele grote winkelfilialen die extra open willen, naast de reguliere koop-zondagen. PvdA-raadslid Rob de Geest gaf eerder al aan weinig te zien in verdere uitbreiding van het aantal koopzondagen, gelet op de druk die dit zet op veel kleinere ondernemers. Een recente enquête onder bewoners bevestigd De Geest en de PvdA-fractie in die opvatting.

In een recente politieke markt sprak de raad over het voorstel van B&W om het aantal speciale koopzondagen uit te breiden, evenals de winkeltijden op zondag. Dit in weerwil van een recente representatieve enquête die naar voren bracht dat 67% van de inwoners niet meer koopzondagen wil en dat slechts 11% van de ondernemers meer openstelling wil. Het college handhaaft de algemene koopzondagen op het aantal van 16 maar wil wel de speciale koopzondagen uitbreiden van 2 naar 6 dagen.

PvdA-raadslid Rob de Geest: “Als de enquête al iets duidelijk maakt is het juist dat tweederde van de mensen de huidige situatie voldoende vindt en dat maar een zeer klein deel van de ondernemers meer open wil. De druk op veel kleine ondernemers is al fors en moet niet groter worden.”

Voor de PvdA-fractie is dan ook de uitbreiding van de speciale momenten (bijvoorbeeld voor feestelijkheden van een groot winkelbedrijf) onwenselijk, gelet op de verdere uitbreiding die ook dit voorstel in zich draagt. Ook MKB Deventer gaf in een recente inspraakreactie aan op doorvragen van PvdA-raadslid De Geest aan dat dit voorstel voor hen niet echt hoefde.

“Mijn fractie is hier geen voorstander van. Het voelt aan als een soort salamitactiek. Nu vier speciale koopzondagen erbij, volgend jaar weer een paar. Via de achterdeur worden er zo
dagen toegevoegd, terwijl een zeer ruime meerderheid van de MKB’ers al heeft aangegeven niet meer open te willen of te kunnen”, aldus De Geest.

De PvdA-fractie is ook geen voorstander van een algemene uitbreiding van openingstijden op zondag van 9 uur tot 20 uur aangezien deze alleen bedoeld is voor bouwmarkten en tuincentra. Een nieuwe verordening moet dan deze verruiming alleen mogelijk maken voor die specifieke winkelsoorten.

De uitbreiding en verbetering van de winkeltijden van de openstelling van supermarkten op zondag heeft wel de steun van de PvdA-fractie. De PvdA nam in 2010 nog het voortouw om deze openstelling mogelijk te helpen maken en goed te regelen, gelet op de grote behoefte onder veel Deventenaren en de supermarkten om open te mogen op zondag.

“Voor de supermarkten ligt de situatie anders. Daar geldt een aangetoonde behoefte voor meer en verbeterde openstellingstijden. Een aanpassing van de verordening voor de supermarkten is dan zeker wenselijk”, zo stelt PvdA’er Rob de Geest.

Lees hier het opiniestuk van Rob de Geest in De Stentor van januari 2013 >>>

Rob de Geest

Rob de Geest

Over Rob: Ik ben sinds januari 2005 gemeenteraadslid in Deventer, de stad waar ik opgroeide en daarvoor ook al enkele jaren actief voor de lokale PvdA. Sinds oktober 2017 ben ik fractievoorzitter. In het dagelijks leven werk ik als senior beleidsmedewerker Onderwijs, Wonen, Cultuur & Media, Infrastructuur & Milieu bij de Tweede Kamerfractie van de

Meer over Rob de Geest