Door Rob de Geest op 8 augustus 2012

‘Provincie en Syntus benadelen busreiziger’

De PvdA-fractie is ontstemd over de weigering van de Provincie Overijssel als vervoersautoriteit en vervoersmaatschappij Syntus om het dalurenkaartje in de Deventer stadsbus in ere te herstellen. Dit kaartje is
vanaf 1 januari jl. afgeschaft, dit tot ontevredenheid van de PvdA-fractie. De Provincie heeft recent in gesprek met de gemeente Deventer aangegeven de nieuwe ingevoerde en duurdere alternatieven voor reizigers bij Syntus acceptabel te vinden en brengt het dalurenkaartje dus niet terug in de bus. “Een onbegrijpelijke reactie van het provinciebestuur en Syntus”, aldus PvdA-raadslid Rob de Geest. “De invoering van de OV-chipkaart is op deze manier dus misbruikt
om een forse prijsverhoging door te drukken. Dit tast de betaalbaarheid en laagdrempeligheid van reizen met de bus aan, waarbij veel busreizigers benadeeld worden”, aldus De Geest.

In april nam de gemeenteraad unaniem een motie van de PvdA aan om te proberen het dalurenkaartje in de Deventer stadsbus terug te brengen. Het college gaf n.a.v. de motie aan dat zij het gesprek aan zou gaan over het papieren dalurenkaartje. Dit goedkope en laagdrempelige vervoerskaartje is sinds 1 januari 2012 afgeschaft in de Deventer stadsbus door Syntus en de Provincie. In plaats daarvan moeten reizigers die geen persoonlijke OV-chipkaart hebben tegen een hoger chipkaarttarief reizen of een duurder papieren kaartje aanschaffen in de bus. De gemeente heeft de wens van de gemeenteraad nu overgebracht en besproken met de provincie en Syntus maar kreeg dus nul op het rekest van deze voor het regionale busvervoer verantwoordelijke partijen.

“De provincie en Syntus stellen kennelijk dat het om een kleine prijsverhoging gaat waar reizigers mee geconfronteerd worden nu ze een duurder kaartje moeten kopen in de bus. Ze negeren daarbij dat de prijs van een papieren kaartje van 1,20 naar 2 euro is gegaan. Dat is een forse prijsverhoging van iets meer dan 65% voor een veelgebruikt buskaartje. Dit mag nooit de bedoeling zijn van de invoering van de OV-chipkaart maar hiermee wordt de prijsverhoging wel erkend in de reactie aan de gemeente”, aldus PvdA’er Rob de Geest.

Herinvoering van een dalurenkaartje in de stadsbus is met de weigering van provincie en Syntus op korte termijn moeilijker realiseerbaar. Toch speelt deze discussie al in meer vervoersregio’s en gemeenten waar men het
dalurenkaartje terug wil. De PvdA-fractie zal zich blijven inzetten voor het terugbrengen van dit voordelige en laagdrempelige vervoersbewijs in de Deventer stadsbus en zal het belang ervan onder de aandacht van betrokken partijen blijven brengen.

Rob de Geest

Rob de Geest

Rob de Geest is sinds 27 februari 2019 wethouder Inkomen, Meedoen, Wonen,  Sport, Vastgoed en Herstructurering. Hij was daarvoor sinds januari 2005 raadslid en vanaf oktober 2017 fractievoorzitter. De PvdA vormt het college van B&W vanaf 11 juli 2018 met Gemeentebelang, GroenLinks, D66 en CDA. Lees hier het coalitieakkoord 2018-2022: Met Lef & Liefde voor Deventer

Meer over Rob de Geest