Door Çetin Yildirim op 28 februari 2017

Proef anoniem solliciteren in Deventer

De gemeente Deventer dient als grote werkgever en als overheid het goede voorbeeld te geven in het verbeteren van gelijke behandeling en het tegengaan van discriminatie en vooroordelen. Daarom dienen de Deventer fracties van PvdA en GroenLinks in de raadsvergadering van 1 maart as. een voorstel in om met ‘anoniem solliciteren’ te gaan experimenteren. “Met anoniem solliciteren kan de gemeente zijn verantwoordelijkheid nemen als werkgever, maar ook het signaal afgeven dat arbeidsdiscriminatie niet acceptabel is”, aldus Çetin Yıldırım (PvdA) en Ömer Melikoglu (GroenLinks).

Discriminatie op de arbeidsmarkt is nog steeds een probleem. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat Mohammed minder vaak wordt uitgenodigd voor een gesprek dan Jan, ook al hebben ze dezelfde kwalificaties. Ook leeftijd en geslacht kunnen een negatieve invloed hebben op sollicitaties. Een oplossing hiervoor is het anonimiseren van naam, leeftijd en geslacht, waardoor sollicitanten vooral op hun kwaliteiten beoordeeld kunnen worden en niet op hun achtergrond.

Çetin Yıldırım (PvdA): “In Deventer heeft ongeveer een kwart van de inwoners een migratieachtergrond, ongeveer de helft daarvan heeft een niet westerse migratieachtergrond. Iedereen behoort gelijke kansen te krijgen.”

Ömer Melikoglu (GroenLinks) vervolgt: “Discriminatie is verboden. Het is goed om je daarover uit te spreken, maar zeker zo belangrijk is het dat je ook zelf als overheid stappen zet om arbeidsdiscriminatie tegen te gaan”

Een proef met anoniem solliciteren in de gemeente Den Haag liet onlangs zien dat er drie keer zoveel sollicitanten met een migrantenachtergrond werden uitgenodigd voor een gesprek in vergelijking met een niet-anonieme sollicitatieprocedure. Ook in andere gemeenten en provincies zijn proeven gestart met anoniem solliciteren, zoals in Zwolle, Arnhem en Den Bosch en bij de provincies Limburg en Overijssel. De resultaten van eerdere experimenten zijn bemoedigend. Om de verbonden en de inclusieve samenleving een stap dichterbij te brengen hebben PvdA en GroenLinks het voorstel voor de proef anoniem solliciteren voorbereid.

 

Çetin Yildirim

Çetin Yildirim

Gemeenteraadslid van 03/01-2005 tot 27/09/2017.  

Meer over Çetin Yildirim