Door Redactie op 1 april 2016

Partij van de Arbeid wil actie voor Deventer economie

Op 31 maart jl. hield de Partij van de Arbeid Deventer in de Burgerzaal van het stadhuis een debatavond over de acties die nodig zijn om de lokale economie en bedrijvigheid te versterken. Verschillende sprekers vanuit het bedrijfsleven deelden op deze avond hun actiepunten met de aanwezigen en gingen hierover het gesprek met elkaar aan. Een succesvolle avond met een flinke opkomst, getuige de vele ondernemers in een zaal zonder lege stoelen.

De PvdA maakt zich al een tijd druk over de staat van de Deventer economie en de kansen die we moeten pakken om bestaande werkgelegenheid te behouden en om onze positie economisch te versterken. De ingrediënten zijn er maar het huidige recept heeft een forse impuls nodig. De laatste jaren is er sprake van te vrijblijvend gepolder en een te versnipperde samenwerking, hetgeen tot te weinig resultaat heeft geleid in de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. De PvdA nam daarom in december al een initiatief in de gemeenteraad om de samenwerking tussen bedrijfsleven en lokale overheid te versterken. Maar is er meer nodig.

Passend bij de Deventer traditie van de schouders eronder zetten, organiseerde de PvdA daarom op donderdag 31 maart jl. een avond met sprekers vanuit het lokale bedrijfsleven over de ingrediënten voor een aanvallender recept voor de Deventer economie. Economisch moet Deventer weer het verschil gaan maken waarbij Deventer het economisch spel aanvallender en opvallender moet gaan spelen, gericht op behoud en uitbreiding van de bedrijvigheid en de werkgelegenheid. Alleen een economisch sterk Deventer kan ook een sociaal Deventer blijven.

Aanwezig als sprekers op deze avond waren Jeroen Kroese, voorzitter van de Deventer Kring van Werkgevers (DKW), Harold Viscaal, voorzitter MKB Deventer en Karin Sluis, algemeen directeur van Witteveen en Bos, waarbij Sluis ook toelichtte waarom zij eerder de uitspraak deed dat Deventer wel wat meer lef mag tonen,om de stad aantrekkelijk te houden en te maken, ook voor hoogopgeleid personeel. Alle drie deelden zij op deze avond hun actiepunten voor de Deventer economie met de aanwezigen. Hierna gingen  ze op enthousiaste wijze het gesprek met de zaal aan.
digi-flyer_bijeenkomst_31_maart_s