Door Rob de Geest op 22 juli 2013

Opinie: ‘Veiligheid met een gezicht’

PvdA-gemeenteraadsleden Rob de Geest en Bep Spa schreven een opiniestuk voor nieuwssite DeventerCentraal n.a.v. de berichtgeving rond de toekomstige uitbreiding van het aantal wijkagenten. De raadsleden bepleiten het belang van deze wijkagenten en hun rol in de wijken en vinden dat uitbreiding vanaf (mogelijk) medio 2015 erg laat komt.

‘Veiligheid met een gezicht’

Vorige week meldden diverse media dat het aantal wijkagenten in de regio IJsselland Zuid stijgt van 15 naar 32. Dat is een verdubbeling, waarmee voldaan lijkt te worden aan de al in 2012 afgesproken norm van 1 wijkagent per 5000 inwoners. Die norm levert Deventer potentieel circa 20 wijkagenten op na de herindeling van de politieregio’s. Het zijn echter geen extra agenten; ze worden vrijgemaakt uit het huidige totaal en dat kan ten koste gaan van andere taken. Daarnaast wordt deze uitbreiding zeker niet gerealiseerd voor medio 2015. En dat terwijl we de extra inzet van wijkagenten goed kunnen gebruiken in de openbare ruimte van onze wijken en buurten. De wijkagent kan immers een zeer nuttige, preventieve en sociale rol vervullen in de wijk en tussen de bewoners, zeker nu door beëindiging van rijksfinanciering Stadstoezicht in Deventer ook minder mogelijkheden heeft wat betreft haar aanwezigheid in de wijk.

In Deventer is de laatste jaren veel vooruitgang geboekt in de verbetering van de veiligheid en de leefbaarheid. Dat is ondermeer het gevolg van effectieve samenwerking tussen overheid, toezicht en instanties. Hierbij is de aanwezigheid en beschikbaarheid van wijkagenten ook een belangrijke factor in het voorkomen en eenvoudig oplossen van problemen in wijken en buurten. Een effectieve aanpak valt of staat dus ook met het geven van voldoende prioriteit aan preventie. Een wijkagent kent immers de buurt, de verhoudingen en de eventuele problemen en kan een schakelrol vervullen tussen o.a. woningbouwcorporatie, zorginstanties en buurtbewoners.

Dat maakt wachten met uitbreiding tot zeker medio 2015 onverstandig. Hier ligt dan een rol voor onze lokaal verantwoordelijk bestuurder – de burgemeester – om dit voortvarend op te pakken. Niet alleen de snellere inzet van wijkagenten is daarbij van belang maar ook de rol die zij specifiek gaan vervullen. Die moet op de wijk en haar bewoners gericht zijn en niet op een bureau en papierwerk. Er is altijd het risico dat een agent die niet extra toegevoegd is, ook nog andere, resterende (bureau)taken krijgt. Dat moeten we voorkomen. Want met een snellere, effectieve en sociale inzet van voldoende wijkagenten kunnen we veel voorkomen en geven we veiligheid in de wijk verder een gezicht.

Rob de Geest
Bep Spa
Beide gemeenteraadslid PvdA

Rob de Geest

Rob de Geest

Over Rob: Ik ben sinds januari 2005 gemeenteraadslid in Deventer, de stad waar ik opgroeide en daarvoor ook al enkele jaren actief voor de lokale PvdA. Sinds oktober 2017 ben ik fractievoorzitter. In het dagelijks leven werk ik als senior beleidsmedewerker Onderwijs, Wonen, Cultuur & Media, Infrastructuur & Milieu bij de Tweede Kamerfractie van de

Meer over Rob de Geest