Door Rob de Geest op 18 januari 2015

Opinie: ‘Werk aan de winkel!’

De Stentor publiceerde op 17-01 een opiniestuk van PvdA-raadslid Rob de Geest n.a.v. het vertrek van chemiebedrijf Avantor uit Deventer en de reactie van de burgemeester en wethouder economische zaken. Een zorgwekkend banenverlies en een te begripvolle reactie. We moeten meer ambitie en lef uitstralen voor versterking van de werkgelegenheid, o.a. via ideeën met verbeeldingskracht, zoals de Nieuwe Hanze.

—————————————-

Werk aan de winkel!

Wat doe je als je pand langzaam verzakt? Stut je dan je alleen het pand om erger te voorkomen en laat je het daarbij? Of zoek je ook goed naar de oorzaak? En breng je daarna als de wiedeweerga echt verstevigende reparaties aan en investeer je om te zorgen dat het bouwwerk vervolgens steviger staat dan ooit tevoren? Als je dit doortrekt naar de Deventer economie en werkgelegenheid dan is extra versteviging door wegzakkende werkgelegenheid nu harder nodig dan ooit. Stutten alleen is niet voldoende.

Met het aangekondigde vertrek naar Polen van chemiebedrijf Avantor verliezen we in Deventer opnieuw banen, in dit geval 120 arbeidsplaatsen. Eind 2013 nam ook AKZO al een besluit tot verplaatsing van haar productieafdeling. Aandeelhoudersbelangen wegen voor deze directies wederom zwaarder dan werkgelegenheidsbelangen, gezien de gezonde winstcijfers. Een trieste constatering bij een onnodige besluit.

De reactie vanuit de burgemeester en de wethouder economische zaken in De Stentor, dat er weinig aan het vertrek te doen zou zijn, lijkt dan helaas teveel op acceptatie van deze wegzakkende werkgelegenheid. Over de handelwijze van dergelijke bedrijven zou men zich kritisch moeten uitlaten. Dat mag in stevige bewoordingen richting o.a. Avantor. Meer strijdlust en nog meer pro-actief optreden kan wellicht nu, maar zeker voor de toekomst, verder verlies van banen helpen voorkomen.

Toch blijft het ook vreemd dat we in Deventer wederom overvallen worden door een dergelijk besluit tot het verplaatsen van werkgelegenheid. De vraag is dan ook: zijn we als gemeente wel voldoende toegerust op behoud van bedrijven, het opvangen van signalen, op actief accountmanagement – het stutten – waar het college op lijkt te mikken? Hebben we daar voldoende en de juiste mensen op ingezet? Daar kun je serieus vraagtekens bij zetten.

Maar er is ook meer nodig om de negatieve werkgelegenheidstrend te keren. Dat moet niet alleen met behoud van bedrijven, maar ook met noodzakelijke nieuwe bedrijfsvestiging en werkgelegenheid. Ook dit vraagt om voldoende inzet. Er gebeurt al het nodige, of het voldoende effect heeft in deze tijd kun je je afvragen. En dat terwijl Deventer prima randvoorwaarden heeft voor succes. Een stad op een centrale locatie richting oost en west, met een goede infrastructuur, goed en breed beroepsonderwijs en een prachtige oude handels- en maaktraditie, o.a. als oude Hanzestad.

Harry Webers, o.a. oud-voorzitter van de Deventer Kring Werkgevers, publiceerde in december een ambitiedocument voor de Deventer economie ‘De Nieuwe Hanze’; een ambitieuze hernieuwing van de oude samenwerking van de Hanzesteden. Een handelsverband waarin het kleine Deventer eeuwen geleden een (inter)nationale grootmacht was. In het document pleitte hij o.a. voor nieuwe samenwerkingen, een handelsblik op Duitsland en inzet op nieuwe technologieën. Het is een plan met verbeeldingskracht, dat zeker verder denkwerk en uitwerking verdient. O.a. de Venlose burgemeester (en oud-wethouder van Deventer) Antoin Scholten reageerde ondertussen positief. Vanuit Deventer bleef het echter helaas nog te stil.

Laten we nog meer durven en dat ook uitstralen. Ambitie, lef en handelsgeest, gericht op oude en nieuwe bedrijvigheid met innovatieve ideeën en meer werkgelegenheid. Ik wil B&W dan ook wel uitdagen om werk te maken van ideeën, zoals de Nieuwe Hanze. Hopelijk straalt daar wel meer ambitie en durf vanaf. Want er is echt werk aan de winkel!

Rob de Geest
Gemeenteraadslid PvdA

Rob de Geest

Rob de Geest

Rob de Geest is sinds 27 februari 2019 wethouder Inkomen, Meedoen, Wonen,  Sport, Vastgoed en Herstructurering. Hij was daarvoor sinds januari 2005 raadslid en vanaf oktober 2017 fractievoorzitter. De PvdA vormt het college van B&W vanaf 11 juli 2018 met Gemeentebelang, GroenLinks, D66 en CDA. Lees hier het coalitieakkoord 2018-2022: Met Lef & Liefde voor Deventer

Meer over Rob de Geest