Door Rob de Geest op 19 januari 2013

Opinie: Meer koopzondagen? Dat is het grote probleem niet!

PvdA-raadslid Rob de Geest schrijft in een opiniestuk in De Stentor van zaterdag 19-01 dat de discussie rond uitbreiding van koopzondagen in Deventer met een te beperkte focus wordt gevoerd. Er wordt voorbij gegaan aan bezwaren en economische problemen bij veel kleinere ondernemers. Er zijn wel grotere zorgen dan of de winkels alle zondagen open gaan.


Vorige week stelde MKB Deventer in de Stentor dat ze geen onbeperkte hoeveelheid koopzondagen wil maar dat een compromis over uitbreiding mogelijk is. Deze uitspraak volgde op de wens van een deel van de gemeenteraad en de wethouder economische zaken om de discussie over koopzondagen opnieuw te starten, nu het kabinet gemeenten meer ruimte wil geven. De wethouder opperde zelfs een referendum. Deze focus op een discussie over meer koopzondagen of een algehele zondagsopenstelling zorgt ervoor dat men voorbij gaat aan de beperkte behoefte en aan de bezwaren van veel (vooral kleinere) binnenstadondernemers, die niet meer open willen of kunnen. En ook aan grotere problemen die deze ondernemers en onze binnenstad momenteel raken in deze economisch moeilijke tijden. De focus in deze discussie moet echter breder gezocht worden dan het aantal koopzondagen.

De raad nam in november een wat ondoordachte motie aan om dit debat te heropenen. Maar deze discussie is juist begin 2011 afgerond door uitbreiding van het aantal koopzondagen naar 16 en doordat alle supermarkten open mogen op zondag. Er werd een soort balans gevonden, waarbij voorzien werd in een behoefte bij veel mensen en een deel van de winkeliers. Uit evaluaties bleek tot nu toe niet de behoefte aan nog meer koopzondagen.

Dat gevonden evenwicht lijkt nu verstoord te gaan worden door de huidige houding van een deel van de raad en het MKB. Veel van de ondernemers hebben wel andere zaken aan hun hoofd dan meer koopzondagen, zoals omzetverlies, toenemende werkdruk en een potentieel afkalvend winkelaanbod in onze binnenstad. Het zijn dan ook vooral de grotere winkels die wel elke zondag open willen. Maar meer koopzondagen gaan de kleinere ondernemers niet per se aan meer klanten en omzet helpen.

De recente gemeentelijke binnenstadsmonitor bevestigt de economische problemen van onze binnenstadondernemers. Het aantal detailhandelsondernemingen en de omzetten in de binnenstad blijven afnemen ten opzichte van voorgaande jaren. Ondernemers hebben het moeilijk en op termijn is het risico reëel dat het winkelbestand en de werkgelegenheid afnemen. Verschraling en toenemende leegstand van winkelpanden dreigt dus maar die problematiek wordt tot nu toe te weinig benoemd.

De discussie kan beter gaan over de zaken die nu echt prioriteit hebben rondom de kracht en vitaliteit van onze binnenstad, onze ondernemers en de werkgelegenheid. De gemeente doet er goed aan het gesprek daarover aan te gaan met o.a. het MKB. En om gezamenlijk en breder te kijken of en hoe onze ondernemers verder ondersteund of geadviseerd kunnen worden. Discussie over meer koopzondagen of algehele openstelling is dan een zwakke afgeleide.

In april 2011 kopte De Stentor ‘Vuist tegen toename koopzondagen’, na bezwaren van veel binnenstadondernemers tegen nog meer koopzondagen. De beperkte focus op meer koopzondagen doet hier geen recht aan. We doen er in Deventer verstandig aan gezamenlijk een vuist te maken tegen dreigende afname van de vitaliteit en de economische kracht van onze binnenstad en haar ondernemende winkeliers. Daar moet onze prioriteit en discussie liggen en dat is waardevoller dan meer en matig bezochte koopzondagen.

Rob de Geest

Rob de Geest

Rob de Geest is sinds 27 februari 2019 wethouder Inkomen, Meedoen, Wonen,  Sport, Vastgoed en Herstructurering. Hij was daarvoor sinds januari 2005 raadslid en vanaf oktober 2017 fractievoorzitter. De PvdA vormt het college van B&W vanaf 11 juli 2018 met Gemeentebelang, GroenLinks, D66 en CDA. Lees hier het coalitieakkoord 2018-2022: Met Lef & Liefde voor Deventer

Meer over Rob de Geest