Door Rob de Geest op 30 november 2014

Opinie: ‘Het VMBO verdient goede huisvesting’

In De Stentor van zaterdag 29 nov. jl. stond een opiniestuk van PvdA-raadslid Rob de Geest over de discussie rond de huisvesting van het VMBO-onderwijs in Deventer, dit n.a.v. een eerdere analyse van de krant over dit onderwerp. Onder de titel ‘Het VMBO verdient goede huisvesting’ stelt De Geest dat er wel degelijk noodzaak is tot verbetering van de huisvesting van het Deventer VMBO.

—————————–

‘Het VMBO verdient goede huisvesting’

Er zijn van die momenten dat je ‘s morgens eerst even je koffie moet doorslikken, voordat je de krant openslaat om het nieuws van die dag te lezen. De Stentor van afgelopen woensdag bood zo’n moment. Doorslikken voor het lezen was handiger geweest want de redactionele beschouwing over de huisvesting van het Deventer VMBO-onderwijs zorgde ervoor dat de koffie even in het verkeerde keelgat schoot. Kort door de bocht, ongenuanceerd en voorbarig: zo las ik de analyse rond de eerder uitgesproken wens van het Etty Hillesum Lyceum voor verbeterde huisvesting voor VMBO-leerlingen, aangezien de huidige niet meer voldoet.

Het stuk gaat immers al vrij snel uit van de conclusie dat de lokale politiek niks wil doen aan de noodzakelijke verbetering van ondewijshuisvesting voor deze leerlingen. Deze scholen zijn ook sterk verouderd, tochtig en uiterst oncomfortabel voor zowel leerlingen als onderwijspersoneel. Er zijn in de gemeenteraad vrijwel geen fracties die dat volgens mij anders zien. Ook mijn eigen PvdA-fractie staat voor de noodzakelijke kwaliteit van ons VMBO-onderwijs, ook door scholieren en personeel te ondersteunen in goede huisvesting. Dat is een belangrijke factor in het kunnen bieden van onderwijskwaliteit.

Recent spraken verschillende raadsfracties dan ook met directieleden van het EHL. Daarbij zijn we bijgepraat over wensen, ideeën en recente ontwikkelingen rond plannen voor verbetering van de gebrekkige huisvesting. Er zijn verschillende scenario’s besproken waarin de gemeente een rol kan spelen in het rondmaken van de noodzakelijke financiering voor een nieuwe, verbeterde school voor alle VMBO’ers van Deventer. Een plan dat, volgens de planning van het EHL zelf, in de zomer van 2016 moet starten en dan in 2017 wordt voltooid.

Dit zijn dus zaken waarover wat ons betreft nog overleg plaatsvindt tussen de politiek, de gemeente en het EHL. Het college van B&W heeft half november toegezegd aan de raad dat er rond april meer informatie volgt over de mogelijkheden voor de huisvestingsplannen van het EHL. Gesprekken vinden dus plaats, de wensen en ideeën van het EHL zijn overgekomen en er zitten geen deuren dicht. Er is dus niemand in de kou gezet, zoals het artikel in de Stentor suggereert.

Voorbarig en ongenuanceerd, anders kan ik het artikel dus niet noemen, nadat ik na het lezen maar even nieuwe koffie ben gaan zetten. Ik kan me goed voorstellen dat veel mensen dit artikel hebben gelezen en boos worden op een politiek die volgens het artikel wél investeert in huisvesting van andere voorzieningen in de stad, maar niet in de noodzakelijke onderwijshuisvesting van veel van onze jongeren. Die politiek heeft zich dan ook niet van die onderwijshuisvesting afgekeerd maar wil, zoals het artikel wel terecht stelt, voor een zorgvuldig en financieel verantwoord besluit gaan. Daar is nog tijd voor, gelet ook op de planning van het EHL zelf. Ook al willen we de gebrekkige VMBO-huisvesting liever vandaag dan morgen helpen verbeteren. Want ons VMBO verdient goede huisvesting.

Rob de Geest
Gemeenteraadslid PvdA

Rob de Geest

Rob de Geest

Rob de Geest is sinds 27 februari 2019 wethouder Inkomen, Meedoen, Wonen,  Sport, Vastgoed en Herstructurering. Hij was daarvoor sinds januari 2005 raadslid en vanaf oktober 2017 fractievoorzitter. De PvdA vormt het college van B&W vanaf 11 juli 2018 met Gemeentebelang, GroenLinks, D66 en CDA. Lees hier het coalitieakkoord 2018-2022: Met Lef & Liefde voor Deventer

Meer over Rob de Geest