Door Rob de Geest op 3 december 2013

Opinie: Het politieke drijfzand van Dev-P

PvdA-raadslid Rob de Geest beschrijft in een opiniestuk het ‘politieke drijfzand’ dat Dev-P heet. De raad stemde in meerderheid tegen een B&W-voorstel over dit dure en ineffectieve parkeerverwijssysteem weg maar nam ook een PvdA-motie aan voor een sober, effectief alternatief (o.a. repareren huidige systeem) in het belang van de binnenstad. De kritiek van enkele belanghebbende organisaties is dan ook niet terecht, zij hebben dit al die jaren zelf ook bepleit.


Op het moment dat je als raad onterecht van spelletjes wordt beschuldigd is het tijd om even bloot te leggen wie er nu met wie speelt. Afgelopen zomer gaf de PvdA-fractie aan grote twijfels te hebben bij het door wethouder Swart voorgestelde Dev-P, een parkeerverwijssysteem van 1 miljoen euro waar al sinds 2008 over wordt gesproken. Besluitvorming werd toen uitgesteld om meer informatie te verzamelen over voor- en nadelen van dit systeem. In de afgelopen maanden leidde die informatie tot de conclusie dat dit een desinvestering is. Niet alleen zijn er moderne ontwikkelingen die een betaalbaarder alternatief bieden voor dit dure verwijzingssysteem. Maar ook het gewenste effect van het verwijzen van zoekverkeer naar garages wordt door verschillende onderzoeken bestreden. Een discussie over deze potentiele desinvestering is dan terecht.

Tot zover enkele feiten op hoofdlijn. Nu het spel. In De Stentor en in een brief aan de raad gaven MKB Deventer, Vereniging Commercieel Onroerend goed Binnenstad (VCOD) en de Centrumgarage afgelopen week met grote woorden aan dat zij dit systeem (nu wel) willen en dat de politiek ‘elkaar vliegen af wil vangen’, ten koste van de binnenstad. Niets is minder waar en deze uitspraken vanuit deze belanghebbende partijen zijn echt opmerkelijk en onterecht. Zij stelden immers zelf in de afgelopen jaren in de krant dat onder meer ‘een nieuw systeem onnodig en geldverkwistend is’. Zij gaven toen aan dat het huidige, eenvoudigere systeem prima voldeed. En ze gaven o.a. in De Stentor via de MKB-voorzitter aan dat ‘het beter was om het huidige systeem alleen te verbeteren, dat er eindelijk een besluit genomen moest worden en dat het beperkte zoekverkeer in Deventer niet zo’n duur systeem rechtvaardigde’. Dit verzet zorgde voor intrekking van eerdere plannen.

De raad ontving pas in juni 2013 weer een nieuw voorstel van B&W. Belanghebbende partijen zoals MKB, VCOD, Centrumgarage en Q-Park wisselden ondertussen allemaal van kamp; voorstanders werden tegenstanders en andersom. In deze chaos heeft de raad nu besloten dat dit dure systeem achterhaald en niet nodig is, ook vanwege alternatieven. De raad nam een motie van o.a. de PvdA aan om snel met een sober nieuw voorstel te komen, o.a. door het betaalbaar repareren van het huidige parkeerinformatiesysteem. Precies datgene dus wat MKB, VCOD en Centrumgarage eerder met grote felheid vroegen. Ze hebben eigenlijk hun zin gekregen maar ontkennen dat nu ongetwijfeld, getuige hun nieuwe – mogelijk ‘politiek’ ingegeven – positie.

Dit geeft toch wel aan wat voor politiek drijfzand Dev-P is geworden. Vele belangen, spelletjes, politieke druk etc. Ik sta voor het raadsbesluit om deze grote ineffectieve investering anders te doen. Dat geld kan beter en nuttiger worden ingezet, ten behoeve van de kwaliteit en gastvrijheid van die binnenstad. Daarbij moeten we goed naar parkeervoorzieningen verwijzen, passend bij de huidige financiële mogelijkheden en moderne ontwikkelingen. Dev-P voldeed daar zeker niet aan.

Rob de Geest

Rob de Geest

Over Rob: Ik ben sinds januari 2005 gemeenteraadslid in Deventer, de stad waar ik opgroeide en daarvoor ook al enkele jaren actief voor de lokale PvdA. Sinds oktober 2017 ben ik fractievoorzitter. In het dagelijks leven werk ik als senior beleidsmedewerker Onderwijs, Wonen, Cultuur & Media, Infrastructuur & Milieu bij de Tweede Kamerfractie van de

Meer over Rob de Geest