Door Rob de Geest op 7 april 2015

Opinie: ‘Geen spelletjes spelen met binnenstad’

PvdA-raadslid Rob de Geest schreef een opiniestuk in de kranten van De Stentor en DeventerCentraal over de recente raadsbehandeling van de herziene Detailhandelsvisie, waarin verschillende raadsfracties het toch niet heel goed voor lijken te hebben met de binnenstad; een van de belangrijkste economische pijlers van Deventer en een grote bron van werkgelegenheid. De Geest stelt dat fracties zoals Gemeentebelang en CDA  geen spelletjes moeten spelen met de binnenstad.

——————————

‘Geen spelletjes spelen met binnenstad’

Deventer is een vitaal centrumgebied, zo kopte De Stentor enkele weken geleden. Onderzoek van het onderzoeksbureau Goudappel Coffeng onder de 100 grootste centrumgebieden in Nederland plaatste Deventer in het lijstje met steden waar o.a. het voorzieningen- en winkelaanbod op orde is. Deventer scoorde veel beter dan omliggende steden zoals Apeldoorn en Zutphen maar ook ten opzichte van Twente. Maar hoe lang hadden we het Deventer centrum vitaal kunnen houden als afgelopen week de gemeenteraad een onverantwoord amendement van Gemeentebelang en CDA op de herziene gemeentelijke detailhandelsvisie had aangenomen? Het was een amendement dat meer ruimte moest bieden voor kleinschalige detailhandel op de Snipperling, tussen de grootschalige detailhandel die daar nu zit. Maar daarmee zou die uitbreiding op termijn een nekslag betekenen voor het winkelaanbod in de binnenstad. En het trok een van de bouwstenen van het gemeentelijk economisch beleid onderuit.

Het winkelaanbod van de Snipperling zou met die ruimere mogelijkheden namelijk langzaamaan gaan lijken op dat van de binnenstad en andere lokale winkelgebieden. Daarmee verworden onze winkelgebieden tot eenheidsworst. Het onderscheidende, aantrekkelijke en elkaar versterkende karakter van de nu nog verschillende locaties gaat zo geleidelijk verloren. Grotere detailhandelsketens gaan dan tussen de meubelzaken en doe-het-zelfzaken zitten. En als je de kooi van het monster van eenheidsworst eenmaal openzet is die vrijwel niet meer te sluiten. De prijs voor het openzetten van dat deurtje betalen we vervolgens via een geleidelijk verzwakte binnenstad en verlies aan werkgelegenheid. Ik typeer dat als ‘detailhandelsmoord met voorbedachte rade’; op de binnenstad en andere winkelgebieden.

Het leek alsof er een spelletje met onze kostbare binnenstad werd gespeeld. Het betreffende amendement op de visie betrof een tekstwijziging, rechtstreeks afkomstig van de eigenaren van de winkelpanden op de Snipperling die daarmee hun eigen commerciële belang dienden. Vanuit hun positie is dat niet onlogisch. Maar Gemeentebelang en CDA lieten zich voor dit commerciële karretje spannen en knipten en plakten de tekst letterlijk over in het verstrekkend wijzigingsvoorstel. Ze veronderstelden dat de effecten wel mee zouden vallen, daarmee ingaand tegen alle analyses en eerder uitgesproken opvattingen van veel ondernemers in Deventer (op de Snipperling na dan).

Bijzonder was dat reële oplossingsrichtingen voor leegstand op de Snipperling ook met dit amendement verwijderd werden uit de visie. Een voorbeeld is de mogelijkheid voor toevoeging van functies voor cultuur, recreatie en horeca (‘de theoretische kartbaan in het lege Morrespand’). Verschillende partijen, waaronder de indieners van dit amendement hadden eerder nog aangegeven dat wel een oplossingsrichting te vinden. Het schetst de ondoordachtheid van het wijzigingsvoorstel, wat vooral pandeigenaren op de Snipperling moest helpen, terwijl deze hun huren niet verlagen.

Dalende vitaliteit staat gelijk aan afnemende aantrekkelijkheid en wegtrekkende werkgelegenheid. Een glijdende schaal voor onze binnenstad. En dit wijzigingsvoorstel tastte die vitaliteit aan. Gelukkig is het afgelopen week niet zo ver gekomen omdat een raadsmeerderheid geen onverantwoord spelletje met de binnenstad wilde spelen. Ik hoop dat we dat de komende jaren volhouden om onze winkelgebieden vitaal te houden en op andere wijzen te versterken.

Rob de Geest
Gemeenteraadslid PvdA

 

Rob de Geest

Rob de Geest

Over Rob: Ik ben sinds januari 2005 gemeenteraadslid in Deventer, de stad waar ik opgroeide en daarvoor ook al enkele jaren actief voor de lokale PvdA. Sinds oktober 2017 ben ik fractievoorzitter. In het dagelijks leven werk ik als senior beleidsmedewerker Onderwijs, Wonen, Cultuur & Media, Infrastructuur & Milieu bij de Tweede Kamerfractie van de

Meer over Rob de Geest