Opinie: De ‘alternatieve feiten’ van de VVD

Door Rob de Geest op 2 maart 2017

De VVD in Deventer houdt mensen voor de gek. Zij neemt het college de maat over de versterking van de lokale economie en werkgelegenheid, maar levert zelf vooral commentaar en geen bijdrage aan verbeteringen. De partij is eerder blokkerend geweest bij versterkingen dan een aanjager, zo stelt PvdA-raadslid Rob de Geest in een opiniestuk: ‘De ‘alternatieve feiten’ van de VVD

 

De ‘alternatieve feiten’ van de VVD

Hoe erg houdt de VVD de mensen voor de gek? De VVD neemt de gemeente de maat over de versterking van de lokale economie en werkgelegenheid, maar levert zelf vooral commentaar vanaf de zijlijn. Kun je het als een ‘alternatief feit’ zien, wanneer de VVD doet alsof zij wel het beste met de werkgelegenheid voor heeft, terwijl juist diezelfde VVD in de afgelopen 1,5 jaar bij voorstellen eerder blokkerend is geweest dan een aanjager?

Van politieke partijen mag je verwachten dat ze niet alleen commentaar leveren maar ook concreet bijdragen aan oplossingen voor de versterking van onze lokale economie en werkgelegenheid. Ik vergelijk dit vaak met het principe van een ‘American party’: wie komt en deelneemt, brengt iets mee. De werkgelegenheidssituatie in Deventer is op dit moment nog allesbehalve een feestje maar andere partijen leveren wel reële voorstellen voor verbetering. En dat terwijl ook een bijdrage van de zijde van de VVD hard nodig is.

Anderen gingen hen in de afgelopen 1,5 jaar voor met goede voorbeelden. De raad nam eind 2015 het initiatiefvoorstel ‘De Handen Ineen’ van de PvdA aan, een belangrijk voorstel dat bijdroeg aan verbetering van de samenwerking tussen bedrijfsleven en de gemeente. Het CDA kaartte het accountmanagement bij de gemeente aan. GroenLinks stuurde aan op duurzame economische herontwikkeling van delen van het Akzo-terrein. Het college van B&W is met de provincie en Akzo overeen gekomen om miljoenen te investeren in nieuwe bedrijvigheid op dat Akzo-terrein. En PvdA en D66 deden gezamenlijk verschillende voorstellen ter verbetering van de positie van de binnenstad en haar vele winkels en bedrijven. Maar daarmee zijn we er nog lang niet, er ligt nog veel werk en we moeten hard en gezamenlijk aan de slag.

Dan helpt het niet als de VVD eind 2015 tegen het eerder genoemde voorstel van ‘De Handen Ineen’ stemde, terwijl het bedrijfsleven hier juist enthousiast over was en een snelle start vroeg. Dan helpt het niet als de VVD in juli 2016 een voorstel indient om deze samenwerking alsnog af te remmen, omdat ze een klein deel van het budget ter discussie stellen. En dan helpt het niet dat de VVD in de afgelopen drie oppositiejaren geen eigen, realistische investeringsvoorstellen deed wanneer de raad besliste over de uitgaven bij de gemeentelijke begroting.

Populistisch roeptoeteren vanaf de zijkant is de laatste jaren iets dat helaas bij de politiek is gaan horen, ook bij de VVD. Maar de werkgelegenheid en mensen zonder werk in Deventer zijn gebaat bij samenwerking en concrete bijdragen van alle partijen. Veel partijen hebben die geleverd en blijven dat vast doen, zoals je mag verwachten. Nu de VVD nog.

Rob de Geest
Raadslid Partij van de Arbeid

 

 

Rob de Geest

Rob de Geest

Rob de Geest is sinds 27 februari 2019 wethouder Inkomen, Meedoen, Wonen,  Sport, Vastgoed en Herstructurering. Hij was daarvoor sinds januari 2005 raadslid en vanaf oktober 2017 fractievoorzitter. De PvdA vormt het college van B&W vanaf 11 juli 2018 met Gemeentebelang, GroenLinks, D66 en CDA. Lees hier het coalitieakkoord 2018-2022: Met Lef & Liefde voor Deventer

Meer over Rob de Geest