Door Privé: Çetin Yildirim op 7 juli 2016

Oog voor werk voor mensen met arbeidsbeperking

De PvdA-fractie heeft aandacht gevraagd voor zogenaamde ‘garantiebanen’ bij de gemeente. Hierbij gaat het om banen voor mensen die wel kunnen werken maar die door een beperking niet in staat zijn om het wettelijk minimumloon te verdienen. Overheid en bedrijfsleven hebben afspraken gemaakt om gezamenlijk dergelijke garantiebanen (100.000 door de marktsector en 25.000 door de overheid) aan te bieden voor deze doelgroep. PvdA-raadslid Çetin Yildirim stelde het aanbod van deze banen aan de orde in de raadsvergadering.

Bijna 2 jaar na intrede van de Wet Garantiebanen en Quotumwet Arbeidsbeperkten wordt er geconstateerd dat veel gemeenten achterblijven bij de realisatie van deze garantiebanen. De SER signaleerde onlangs ook al dat gemeenten nog veel te weinig doen om mensen met een beperking aan het werk te helpen. Een motie van Yildirim namen de PvdA-fractie om hier in Deventer scherp op te zijn werd tijdens deze vergadering aangenomen.

Het college kreeg de opdracht om samenwerking met Deventer Werktalent en het UWV een analyse te maken binnen alle afdelingen van de Gemeente Deventer. Hiermee wordt beoogd dat er een overzicht komt van de mogelijkheden voor werk voor de mensen uit de doelgroep van de Banenafspraak en Quotumwet. Daarnaast komt er informatie over de termijnen waarbinnen en de grote van de groep mensen waarvoor werk gerealiseerd kan worden door de gemeente. Hierbij wil de PvdA dat in 2017 de eerste banen voor deze groep met een arbeidsbeperking gerealiseerd worden

Privé: Çetin Yildirim

Privé: Çetin Yildirim

Gemeenteraadslid van 03/01-2005 tot 27/09/2017.  

Meer over Privé: Çetin Yildirim