Door Rob de Geest op 5 juli 2015

Ontwikkeling Sluiskwartier opnieuw tegen het licht

Begin 2015 stemde de raad in met de uitvoeringsplannen voor het Sluiskwartier waarin ook plannen zitten voor de tijdelijk invulling voor dit gebied voor de komende 10-15 jaar. Onderdeel van deze plannen is de aanleg van 110 extra parkeerplekken bovenop de bestaande 70 plekken die zich hier in de openbare ruimte bevinden. Hiervoor moeten echter wel enkele panden aan het Pothoofdfront gesloopt worden. PvdA-raadslid Rob de Geest was eerder dit jaar al kritisch op de te forse impact van de parkeeropgave in dit gebied op keuzes die o.a. de sloop van panden noodzakelijk maakten en maakte toen namens zijn fractie ook een voorbehoud bij het raadsbesluit.

Op verzoek van De Geest gaat de raad nu in september/oktober een nieuwe discussie aan over de toekomst van dit gebied, mede vanuit kritiek die er ook in de stad is op bepaalde fysieke ingrepen in dit gebied met het oog op tijdelijke invulling. Het college van B&W heeft op het verzoek van De Geest toegezegd voorlopig nog geen onomkeerbare stappen te zetten via sloop van panden, om eerst de raad de kans te geven de discussie over het Sluiskwartier te starten en om uitgangspunten. De provinciale subsidie komt niet in gevaar omdat de gemeente eerst met andere niet-omstreden ingrepen in het gebied kan starten om aan de provinciale voorwaarden voor de toegekende subsidie te voldoen.

De PvdA heeft al aangekondigd om na de zomer met een initiatiefnota te komen om richting mee te geven aan die door hen gewenste discussie.

Rob de Geest

Rob de Geest

Over Rob: Ik ben sinds januari 2005 gemeenteraadslid in Deventer, de stad waar ik opgroeide en daarvoor ook al enkele jaren actief voor de lokale PvdA. Sinds oktober 2017 ben ik fractievoorzitter. In het dagelijks leven werk ik als senior beleidsmedewerker Onderwijs, Wonen, Cultuur & Media, Infrastructuur & Milieu bij de Tweede Kamerfractie van de

Meer over Rob de Geest