Door Rob de Geest op 21 augustus 2012

Onderzoek mogelijkheden ombouwen lege kantoren tot woningen

De PvdA-fractie wil dat er beter gekeken wordt naar de mogelijkheden om langdurig leegstaande kantoren te transformeren naar woonruimte voor bijvoorbeeld studenten en starters in Deventer. Deze panden kunnen mogelijk
snelle en goede oplossingen bieden voor mensen voor wie nu nog geen reguliere woning beschikbaar is. PvdA-raadslid Rob de Geest: “Er zijn best mogelijkheden op dat vlak waar nu nog niet of te weinig naar gekeken worden door de gemeente en Saxion, zo vernemen wij ook van eigenaren die open staan voor alternatieve invulling van hun langdurig leegstaande panden.”. De PvdA-fractie heeft schriftelijke vragen aan het college van B&W gesteld waarin zij vraagt naar de inzet van de gemeente tot op heden en of de gemeente bereid is om het gesprek alsnog aan te gaan met eigenaren van bestaande panden.

In juni stemde de gemeenteraad in met het initiatiefvoorstel van de PvdA-fractie om gericht beleid op leegstand van kantoren op te zetten. Daarbij is ook transformatie van langdurig leegstaande en kansloze kantoren als een beleidsoptie meegenomen. Het omzetten van een kantoorfunctie naar een woonfunctie is dan in gevallen een
wenselijke en noodzakelijk onderzoeksoptie. Tot op heden krijgt de fractie echter signalen van eigenaren dat zij nog bot vangen bij de gemeente en Saxion om de mogelijkheden voor geplande studentenhuisvesting ook goed te onderzoeken in de bestaande leegstand op bijvoorbeeld het Hanzepark.

De gemeente en Saxion maakten eerder dit jaar bekend dat er totaal 1100 studentenwoningen gerealiseerd zullen worden om de groeiende studentenpopulatie in Deventer goed te kunnen huisvesten. De PvdA-fractie is van mening dat de leegstaande kantoren daarbij op zijn minst goed bekeken moeten worden omdat deze snelle kansen bieden
in een tijd waarin er veel behoefte is aan woonruimte voor studenten en starters.

“Het te eenzijdig kijken naar nieuwbouw van studentenkamers en –apartementen botst met de noodzaak om sneller de noodzakelijke huisvesting te realiseren voor studenten en jongeren in Deventer. De langdurig leegstaande
vierkante meters kantoorruimte bieden daar snelle kansen voor”, aldus PvdA-raadslid Rob de Geest.

Rob de Geest

Rob de Geest

Fractievoorzitter / raadslid Portefeuille: Economie & Werkgelegenheid, Detailhandel-horeca, Ontw. Binnenstad, Ruimtelijk beleid, Verkeer-parkeerbeleid, Veiligheid-leefbaarheid, Financiën Wijkraadslid: Colmschate Noord / Vijfhoek Vervanger voor Colmschate Zuid Twitter: http://www.twitter.com/rsdegeest Facebook: RobdeGeestPvdA of robdegeest Instagram: https://www.instagram.com/robdegeest/ LinkedIn: robdegeest Over Rob In het dagelijks leven: Ik ben senior beleidsmedewerker Onderwijs, Wonen, Cultuur & Media, Infrastructuur & Milieu bij de Tweede Kamerfractie van

Meer over Rob de Geest