Door Rob de Geest op 17 oktober 2014

‘NS ontspoort met afsluiten station’

De PvdA Deventer blijft zich verzetten tegen de plannen van NS om nog in 2015 het station Deventer af te sluiten met OV-poortjes. Eerder sloot de gehele gemeenteraad zich al aan bij een voorstel van PvdA-raadslid Rob de Geest om als gemeente al het mogelijke te doen om de voetgangersdoorgang van Voorstad naar centrum open te houden.

Rob de Geest: “NS lijkt nu toch de door hen gewenste afsluiting van het station door te willen drukken, zonder dat zij met deugdelijke onderbouwing of met een goede oplossing voor de voetgangersdoorgang komt. Er is geen draagvlak in Deventer en in de raad voor deze afsluiting. Daar lijkt NS doof voor.”

Een presentatie aan de raad zorgde afgelopen week voor veel onvrede over de gebrekkige beantwoording en informatie. Veel fracties spraken zich wederom kritisch uit richting NS rondom hun keuze om Deventer aan te wijzen als een van de gemeenten waar het station wordt afgesloten voor mensen zonder OV-chipkaart. Bovendien schermt NS met cijfers over het aantal passanten en de sociale veiligheid die ernstig in twijfel getrokken kunnen worden.

“Nut en noodzaak worden niet aangetoond voor het afsluiten van een belangrijke doorgang voor bewoners en bezoekers van voorstad en centrum. Zij moeten eenvoudig door de stationstunnel kunnen. Er is ook geen veiligheidsprobleem rondom het station”, aldus De Geest.

Eerder gaf het college van B&W al aan dat zij zich achter de wens van de PvdA-fractie en de rest van de raad schaart om alles in het werk te stellen voor het openhouden van de tunnel, eventueel ook met juridische middelen.

Rob de Geest

Rob de Geest

Rob de Geest is sinds 27 februari 2019 wethouder Inkomen, Meedoen, Wonen,  Sport, Vastgoed en Herstructurering. Hij was daarvoor sinds januari 2005 raadslid en vanaf oktober 2017 fractievoorzitter. De PvdA vormt het college van B&W vanaf 11 juli 2018 met Gemeentebelang, GroenLinks, D66 en CDA. Lees hier het coalitieakkoord 2018-2022: Met Lef & Liefde voor Deventer

Meer over Rob de Geest