Door Rob de Geest op 5 oktober 2017

Nieuwe fractievoorzitter PvdA Deventer

Na 8 jaar fractievoorzitterschap draagt PvdA-raadslid Jurgen Goejer vanaf vrijdag 6 oktober as. het fractievoorzitterschap van de Deventer PvdA-fractie over aan de huidige vicefractievoorzitter Rob de Geest.

Goejer vindt dat het moment gekomen is om het leiden van de 6-koppige PvdA-fractie over te dragen aan een ander. De PvdA-fractie heeft Rob de Geest aangewezen als zijn opvolger. Jantine Sijbring is de nieuwe vicefractievoorzitter.

Goejer zit in de gemeenteraad sinds 2005 en werd in 2009 fractievoorzitter. Hij blijft na het overdragen van het voorzitterschap actief binnen de fractie als raadslid.

PvdA-fractievoorzitter Rob de Geest: “Jurgen werd fractievoorzitter in augustus 2009 in een politiek turbulente periode. Hij heeft vanuit zijn verbindende en inhoudelijke kwaliteiten een zeer waardevolle invulling gegeven aan het fractievoorzitterschap. Hij blijft gelukkig wel actief in onze fractie en de raad en daarmee blijven zijn kennis en ervaring behouden. Ik beschouw het door mijn fractie uitgesproken vertrouwen in mij als zijn opvolger als een grote eer en zal me samen met hen blijven inzetten voor een sterk en sociaal Deventer.”

Rob de Geest

Rob de Geest

Over Rob: Ik ben sinds januari 2005 gemeenteraadslid in Deventer, de stad waar ik opgroeide en daarvoor ook al enkele jaren actief voor de lokale PvdA. Sinds oktober 2017 ben ik fractievoorzitter. In het dagelijks leven werk ik als senior beleidsmedewerker Onderwijs, Wonen, Cultuur & Media, Infrastructuur & Milieu bij de Tweede Kamerfractie van de

Meer over Rob de Geest