Door Rob de Geest op 5 oktober 2017

Nieuwe fractievoorzitter PvdA Deventer

Na 8 jaar fractievoorzitterschap draagt PvdA-raadslid Jurgen Goejer vanaf vrijdag 6 oktober as. het fractievoorzitterschap van de Deventer PvdA-fractie over aan de huidige vicefractievoorzitter Rob de Geest.

Goejer vindt dat het moment gekomen is om het leiden van de 6-koppige PvdA-fractie over te dragen aan een ander. De PvdA-fractie heeft Rob de Geest aangewezen als zijn opvolger. Jantine Sijbring is de nieuwe vicefractievoorzitter.

Goejer zit in de gemeenteraad sinds 2005 en werd in 2009 fractievoorzitter. Hij blijft na het overdragen van het voorzitterschap actief binnen de fractie als raadslid.

PvdA-fractievoorzitter Rob de Geest: “Jurgen werd fractievoorzitter in augustus 2009 in een politiek turbulente periode. Hij heeft vanuit zijn verbindende en inhoudelijke kwaliteiten een zeer waardevolle invulling gegeven aan het fractievoorzitterschap. Hij blijft gelukkig wel actief in onze fractie en de raad en daarmee blijven zijn kennis en ervaring behouden. Ik beschouw het door mijn fractie uitgesproken vertrouwen in mij als zijn opvolger als een grote eer en zal me samen met hen blijven inzetten voor een sterk en sociaal Deventer.”

Rob de Geest

Rob de Geest

Rob de Geest is sinds 27 februari 2019 wethouder Inkomen, Meedoen, Wonen,  Sport, Vastgoed en Herstructurering. Hij was daarvoor sinds januari 2005 raadslid en vanaf oktober 2017 fractievoorzitter. De PvdA vormt het college van B&W vanaf 11 juli 2018 met Gemeentebelang, GroenLinks, D66 en CDA. Lees hier het coalitieakkoord 2018-2022: Met Lef & Liefde voor Deventer

Meer over Rob de Geest