Met Lef & Liefde voor Deventer: coalitieakkoord 2018

Door Rob de Geest op 6 juli 2018

‘Alleen een sterke stad kan écht sociaal en duurzaam zijn’. Vanuit dat belangrijke uitgangspunt presenteert de PvdA vandaag met trots het coalitieakkoord 2018-2022, samen met coalitiepartners Gemeentebelang, GroenLinks, D66 en CDA. PvdA-fractievoorzitter Rob de Geest tekende in de Davo Stadsbrouwerij het akkoord, samen met de fractievoorzitters van de andere vier partijen.

Onder de titel ‘Met Lef & Liefde voor Deventer’ presenteerde de nieuwe coalitie van Deventer haar ambities en plannen voor de komende jaren. De focus ligt deze raadsperiode op economie, duurzaamheid, sociaal, cultuur en verbinding met de samenleving. De nieuwe coalitie vormt een college met 5 wethouders. Voor de PvdA zal Jan Jaap Kolkman opnieuw zitting nemen in het college van B&W.

Kolkman en De Geest vormden in de afgelopen maanden samen het onderhandelteam voor de PvdA , waarbij een eerste poging in andere samenstelling medio mei vastliep. Vanaf dat moment zijn de huidige partijen in een stevig tempo aan de slag gegaan voor een ambitieus coalitieprogramma. Hierbij werden ook de raadsfracties van de deelnemende partijen goed betrokken.

Rob de Geest: “Het heeft even geduurd maar er ligt nu een ambitieus akkoord dat recht doet aan onze inzet als Partij van de Arbeid voor de versterking van Deventer. Alleen een sterk Deventer kan immers écht sociaal zijn”.

 Het akkoord kent vijf kerndelen, met daarbij de financiële paragraaf als rode draad:

Deventer werkt
De coalitiepartijen zien in economische ontwikkeling een voorwaarde voor een sterk Deventer. Daarom wordt de komende jaren geïnvesteerd om de economische potenties te benutten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van A1 Bedrijvenpark, innovatieve startups op S/Park en de ontwikkeling van de binnenhaven. Duurzaamheid en circulaire economie ziet de coalitie als een aanjager voor de lokale economie. Speciale aandacht is er ook voor een goed ondernemersklimaat, de binnenstad en een vitaal platteland.

Duurzaam Deventer
De coalitie is ambitieus als het gaat om duurzaamheid. Denk hierbij aan de energietransitie, circulaire economie, duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie en milieu. De veranderingen gaan iedereen raken en daarom kiest de coalitie voor een buurt- en wijkgerichte aanpak en gaat in gesprek met de samenleving over het opwekken van energie. Op voorhand worden windenergie of andere duurzame vormen van het opwekken van energie niet uitgesloten.

Oog voor elkaar
Het sociaal domein is volop in beweging en raakt steeds meer verweven met andere domeinen. De coalitie heeft speciale aandacht voor het begeleiden naar werk, schuldhulpverlening en armoedebeleid, jeugd en onderwijs, sport, preventie en zorg op maat. Zorg wordt zoveel mogelijk dicht bij huis in de wijken georganiseerd en er is oog voor het veilig samenleven in de wijken.

Levendig Deventer
Deventer straalt geschiedenis en ademt cultuur uit. De coalitie vindt dat kunst en cultuur ons leven verrijken en onze betrokkenheid bij de samenleving vergroten. Daarnaast hebben zij ook een economische waarde. De waarde van kunst en cultuur vereist een ambitieuze en passende cultuurvisie die wij opstellen samen met cultuurmakers. Eén van de zaken die de coalitie wil oppakken is de vernieuwing van het Burgerweeshuis.

Samenwerken en samen leven
De laatste jaren zijn uitstekende lokale initiatieven van de grond gekomen die niet in het gemeentehuis zijn bedacht of ontwikkeld, maar door groepen enthousiaste inwoners en vrijwilligers. De coalitiepartijen willen dit aanmoedigen en onze inwoners uitdagen. Ook wordt ingezet op het verminderen van regels en het versterken van de dienstverlening, bijvoorbeeld bij meldingen in de openbare ruimte.

Download hier het coalitie/bestuursakkoord 2018-2022 ‘Met Lef en Liefde voor Deventer

Bijlage I:  Portefeuilleverdeling beoogd wethouders: Klik hier
Bijlage II: financiële paragraaf bij coalitieakkoord: Klik hier

Rob de Geest

Rob de Geest

Rob de Geest is sinds 27 februari 2019 wethouder Inkomen, Meedoen, Wonen,  Sport, Vastgoed en Herstructurering. Hij was daarvoor sinds januari 2005 raadslid en vanaf oktober 2017 fractievoorzitter. De PvdA vormt het college van B&W vanaf 11 juli 2018 met Gemeentebelang, GroenLinks, D66 en CDA. Lees hier het coalitieakkoord 2018-2022: Met Lef & Liefde voor Deventer

Meer over Rob de Geest