Door Bep Spa op 6 februari 2013

Meer inzet wijkagenten in Deventer wijken

De PvdA-fractie wil dat er werk wordt gemaakt van de nieuwe mogelijkheden om in Deventer meer wijkagenten in te zetten, zeker in het licht van rijksbezuinigingen die gevolgen hebben voor het huidige Team Toezicht. PvdA-raadslid Bep Spa stelde hier in de raadsvergadering vragen over aan de burgemeester. Hij deed de toezegging dat dit ook voor hem prioriteit heeft en dat hij de raad hier binnenkort nader over informeert.

Het effect van de bezuiniging, o.a. door wegvallende landelijke middelen, kan volgens PvdA’er Spa leiden tot meer gevoelens van onveiligheid als gevolg van minder zichtbaarheid
van handhaving en toezicht. Zij vroeg de burgemeester daarom naar de mogelijkheden om meer wijkagenten in te zetten, o.a. als gevolg van de nieuwe politieorganisatie. Daarbij verwees Spa ook naar recente wetgeving waarbij een norm van 1 wijkagent per 5000 inwoners wordt genoemd. Dat streefcijfer biedt een goede basis om de zichtbaarheid van toezicht in buurten en wijken op te vangen.

Burgemeester Heidema deelde de zorgen die geuit werden door de PvdA-fractie en deed de toezegging om hier ook mee aan de slag te gaan en de raad hierover binnenkort bij te praten op basis van het concept Politie beleidsplan.

De PvdA-fractie houdt ontwikkelingen nauwlettend in de gaten omdat de bezuinigingen op het Team Toezicht de handhaving in Deventer hard treffen. Regelmatig bereiken de fractie vragen van bewoners over de inzet van de wijkagent en dit is voor de PvdA-fractie dan ook een belangrijk signaal om op te pikken richting college van B&W.