Door Çetin Yildirim op 4 september 2015

Medewerking aan opvangmogelijkheden vluchtelingen

De PvdA-fractie heeft vragen aan het college van BV&W gesteld over de mogelijkheden in Deventer voor opvang van vluchtelingen. De fractie wil o.a. weten of de gemeente benaderd is door het COA voor de opvang van vluchtelingen. Als dat niet zo is vraagt de fractie of de gemeente bereid is om pro-actief te handelen en op korte termijn in gesprek te gaan met COA om te onderzoeken welke bijdrage de gemeente Deventer kan leveren aan de opvang van vluchtelingen?

“Wij kunnen onze ogen niet sluiten voor de ontstane situatie en vinden dat de gemeente Deventer moreel verplicht is om maximale medewerking te verlenen aan de (nood)opvang van vluchtelingen”, aldus PvdA-raadslid Çetin Yildirim.

Door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten en de situatie in Noord Afrika, stijgt de instroom van het aantal vluchtelingen zowel in Europa als in Nederland erg hard. Dit, met als gevolg; een tekort aan opvanglocaties.

Volgens de VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR, dit jaar zijn er al 300 duizend mensen die via de route Middellandse Zee de Europa zijn binnen gekomen. Door die snelle groei van vluchtelingenstroom is er een tekort aan extra opvang. De oproep van staatssecretaris Dijkhoff van asielzaken aan de gemeenten voor ruimhartigheid en medewerking voor het realiseren van extra opvang is dan ook een logisch gevolg. Hij stelde dat hij behoefte heeft aan “stoere burgemeesters, wethouders en raadsleden. Mensen die inzien dat we een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid hebben als land om deze mensen op te vangen.” Hij stelde ook “….dat gemeenten die helpen bij de opvang een enorme dienst bewijzen aan ons land en aan de mensen die op de vlucht zijn. Hij vroeg aan mensen om dat te accepteren”. De PvdA-fractie Deventer deelt deze mening, voor het mogelijk helpen maken van voldoende opvang voor mensen op de vlucht voor geweld, voluit.

Van de zijde van het (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) komen berichten dat zij bij een deel van de gemeenten merken dat er door bureaucratie en formele opstelling sprake is van te lange procedures, terwijl er behoefte is aan snelle acties (Binnenlands Bestuur, 2 september ). Het COA laat ook weten niet alleen behoefte te hebben aan bestaande gebouwen, maar ook het beschikbaar hebben van grond kan van belang zijn. (Binnenlands bestuur, 3 september).

Çetin Yildirim

Çetin Yildirim

Gemeenteraadslid van 03/01-2005 tot 27/09/2017.  

Meer over Çetin Yildirim