Door Redactie op 7 maart 2017

´Maak de toekomst´ in Deventer in De Hip

´Maak de toekomst´ komt naar Deventer

Op vrijdag 10 maart 2017, De Hip, Brink 21, 19:30

Maak de Toekomst verzamelt de beste ideeën voor een toekomst die vooruitgang brengt voor iedereen. Op 10 maart as. pitchen kandidaat Tweede Kamerleden Kirsten van den Hul, Keklik Yücel en Mirthe Biemans van de PvdA en jonge wereldverbeteraars hun plannen in Deventer en gaan ze met het publiek in discussie over de beste ideeën voor een mooiere toekomst. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. de hulp aan gezinnen met schulden, het stoppen van huiselijk geweld en het bieden van eerlijke kansen voor ieder kind in het onderwijs.

Mirthe Biemans, kandidaat Tweede Kamerlid van de PvdA, begon dit initiatief vooral om jongeren actief bij de politiek te betrekken. “Jongeren zijn weinig politiek actief, terwijl het wel over hun toekomst gaat. Je opleiding, huis, baan, en tegenwoordig zelfs wie al dan niet echte Nederlander zou zijn, de politiek gaat erover. Over wezenlijke dingen. Daarom zeg ik tegen hen: laat je horen, denk mee, doe mee, want het is wel jouw toekomst. Die overkomt ons niet, die maken we zelf.”

In 2012 ging één derde van alle stemgerechtigde jongeren niet naar de stembus. Deze verkiezingen mogen maar liefst 850.000 jongeren voor het eerst hun stem uitbrengen. Jongeren zijn ook amper lid van politieke partijen, terwijl leden wel de koers van die partijen bepalen. Met Maak de Toekomst betrekt de PvdA jongeren actief. Niet alleen nu maar ook in de komende jaren, door jongeren uit te nodigen om online te reageren op plannen en zelf ideeën aan te dragen. Zo kan je laagdrempelig en op een leuke manier meedoen met de politiek.

Volgens Keklik Yücel, Deventer kandidaat Kamerlid, is het juist nu nodig om jongeren te betrekken: “De wereld verandert. We kunnen die veranderingen tegemoet treden met angst. Of met vertrouwen in wie we zijn en wat we kunnen. Ik zie om me heen dat er genoeg goede ideeën zijn voor een toekomst die vooruitgang brengt voor iedereen. Niet alleen maar voor mensen met het meest gewilde talent, een gespekte bankrekening of de juiste achternaam. Voor het Nederland waar iedereen erbij hoort, waar ik trots op ben. Samen maken we die toekomst.”

Maak de Toekomst komt op 10 maart naar Deventer. De avond begint om 19.30u in De Hip (inloop vanaf 19:00), op Brink 21 te Deventer. Deze avond presenteren Keklik Yücel en Kirsten van den Hul hun ideeën over De toegang is open voor iedereen en gratis. Iedereen die zijn of haar idee wil presenteren kan dat idee aandragen via www.maakdetoekomst.org.

Keklik Yücel gaat een lans breken voor eerlijke kansen. Yücel: ´Het is zo belangrijk dat iedereen kind de kans heeft om mee te doen. Als we niets doen, in het onderwijs en de voorschoolse opvang, dan bepaalt waar je vandaan komt ook wat je kansen voor de toekomst zijn.´

Kirsten van den Hul, opgegroeid in Bathmen, gaat het gesprek aan over een onderwerp waarop een taboe rust: ´Een op de drie vrouwen krijgt te maken met huiselijk geweld, maar vaak blijft het onder de radar en vinden we het moeilijk om hierover te praten. Hoe komt dat en vooral; hoe doorbreken we dat? De schaamte voorbij!´

Mirthe biemans zal een betoog houden voor het voorkomen van problematische schulden, een last waar een op de vijf gezinnen in Nederland onder gebukt gaan.

Maak de Toekomst toert deze maand door het land met informele avonden, met een drankje en muziek. Kandidaten vo or de tweede kamer en jonge wereldverbeteraars pitchen hun concrete voorstellen voor een betere toekomst. En het publiek geeft zelf input, met hun ervaringen, ideeën en mening.