Lessen leren van Werkmakelaar-Oost

Door Jantine Sijbring op 30 november 2018

Op woensdag 28 november jl. debatteerde de gemeenteraad wederom over het bedrijf Werkmakelaar-Oost, een onderwerp waar voor de zomer ook uitgebreid over gesproken is. Deze keer werd er gesproken over het onderzoek waar de raad in juni toe besloten had.

Werkmakelaar-Oost was een bedrijf, dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt banen aan kon bieden en een beroep deed op o.a. startbaansubsidies. Het bedrijf is in 2016 in Deventer gestart, maar twee jaar later weer failliet gegaan. Dat was vooral zuur voor mensen, die de verwachting hadden hiermee weer aan het werk te kunnen komen. Er was ook veel kritiek op de arbeidsomstandigheden waaronder gewerkt zou worden bij dit bedrijf. Een pijnlijke zaak, waarbij de gemeente de samenwerking wel vanuit de beste intenties (mensen aan het werk helpen) aanging.

Na alle problemen en discussie kunnen we niet anders dan stellen dat er geleerd moet worden van de wijze waarop we dergelijke bedrijven in Deventer een kans bieden. En zullen fouten en onduidelijkheden zoals die nu aan de orde waren moeten worden voorkomen. Daarbij zullen we in het voortraject overtuigd moeten zijn dat het welzijn en de herintreding van de werknemers op de arbeidsmarkt voorop staat. Het mag voor deze ondernemers niet gaan om snel geld verdienen. Die nare bijsmaak houden we er nu wel aan over.

De politieke verantwoordelijkheid voor deze gang van zaken was woensdag jl. aan de orde evenals de lessen, die hieruit geleerd moeten worden. De PvdA-fractie neemt deze niet licht op en zal de naleving van die geleerde lessen en de uitvoering van de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport zorgvuldig bewaken.

Maar er is nog iets anders. Wie met lef en liefde wil besturen, zal af en toe struikelen, weer opstaan en wijzer zijn of haar weg weer vinden. We moeten nu ook niet te schuchter worden in Deventer. We zullen er ook op toezien dat in Deventer geëxperimenteerd kan blijven worden, in het belang van de mensen waar we voor op komen. Mensen die we aan het werk willen helpen en die we perspectief willen bieden. Het gaat erom de goede balans te vinden tussen de kritische houding aan de ene kant en het besturen met lef aan de andere kant.

Wie met lef en liefde wil besturen, zal af en toe struikelen, weer opstaan en wijzer zijn of haar weg weer vinden.

Het debat in de raad werd afgerond met een motie, ingediend door de fracties van GL, PvdA, D66, GB en CDA. In deze motie werden de zorg en het ongenoegen uitgesproken over hoe de zaken waren gelopen. Het college kreeg hiermee ook de opdracht om werk te maken van de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport en de raad hierover in februari te informeren.

Jantine Sijbring

Jantine Sijbring

Overig: Lid raadspresidium, lid werkgeverscommissie raad.  

Meer over Jantine Sijbring