Door Rob de Geest op 21 mei 2013

‘Laat parkeren geen drempel zijn bij zorgverlening’

De PvdA-fractie Deventer pleit voor een aanvullende parkeervergunningsvorm die meer tegemoet komt aan de zorg- en dienstverleningsbehoefte van o.a. ouderen en zorgvragers. In het huidige systeem kent de gemeente twee soorten vergunningen
voor bezoekers in wijken waar een vergunningsregime geldt. PvdA-raadslid Rob de Geest stelt in schriftelijke vragen aan het college van B&W dat de huidige vergunningsvormen mogelijk onvoldoende voorzien in de behoefte van mensen die
kortstondig of incidenteel ondersteuning of zorg aan huis ontvangen.

De Geest: “Parkeren mag geen drempel vormen bij zorgverlening. De huidige vergunningsvormen zijn voor langere tijd bedoeld of voor bedrijven en daardoor ook duurder. Wij pleiten voor een eenvoudige en betaalbare extra tussenvorm, die ervoor zorgt dat zorgverlening niet bemoeilijkt wordt door het vergunningsregime in een wijk”.

In Deventer kan men op dit moment op twee manieren als bezoeker parkeren in een vergunningsgebied. Een bewoner kan voor een jaar een bezoekersvergunning aanvragen en bedrijven kunnen een (vrij dure) bedrijfsvergunning aanvragen. In verschillende gemeenten kent men echter zogenaamde zorgparkeervergunningen die op vaak betaalbare wijze zorg en parkeren kunnen combineren voor (oudere) bewoners of zorgverleners. De PvdA-fractie kreeg de afgelopen tijd meerdere vragen en meldingen vanuit bewoners uit centrum en voorstad die naar een dergelijke tussenvorm vroegen.

“Wij willen van het college weten of zij mogelijkheden ziet om een tussenvorm te introduceren voor de vergunningsgebieden, waarbij men eenvoudig, betaalbaar en ook voor de korte termijn een parkeervergunning of -ontheffing voor de auto kan krijgen bij een zorgvraag”, aldus PvdA-raadslid Rob de Geest.

Rob de Geest

Rob de Geest

Over Rob: Ik ben sinds januari 2005 gemeenteraadslid in Deventer, de stad waar ik opgroeide en daarvoor ook al enkele jaren actief voor de lokale PvdA. Sinds oktober 2017 ben ik fractievoorzitter. In het dagelijks leven werk ik als senior beleidsmedewerker Onderwijs, Wonen, Cultuur & Media, Infrastructuur & Milieu bij de Tweede Kamerfractie van de

Meer over Rob de Geest