‘Laat belang van het kind voorop staan in asielbeleid’

Door Anke Hamstra op 17 oktober 2018

PvdA en GroenLinks vinden dat de rechten van asielkinderen moeten worden verankerd in het vreemdelingenbeleid. De lokale fracties dienden in de gemeenteraad een motie in die het college van B&W van de gemeente Deventer oproepen om bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een oplossing voor de asielkinderen die al langer dan vijf jaar in Nederland verblijven.

Verschillende gemeenten hebben al een vergelijkbare oproep gedaan. Dat geeft een krachtig signaal af aan het huidige kabinet. Het is volgens PvdA en GL dan ook van belang dat Deventer eveneens een bijdrage levert aan een dergelijk belangrijk signaal.

”Het vreemdelingenbeleid is in de eerste plaats een landelijke kwestie, maar uiteindelijk zijn het de gemeenten die de gevolgen ervaren als kinderen uit hun stad of dorp uitgezet dreigen te worden”, aldus GroenLinks-raadslid Anne van der Meer.

Uitzetting van gewortelde kinderen kan de ontwikkeling van een kind ernstig beschadigen. Kinderen zijn in Nederland geworteld als ze hier minstens vijf jaar als minderjarige zijn sinds het moment waarop zij een verblijfsvergunning hebben aangevraagd.

In 2017 deden slechts enkele kinderen een succesvol beroep op het eerder ingestelde Kinderpardon van de rijksoverheid. De meeste verzoeken worden echter afgewezen in verband met het meewerkcriterium: gezinnen zouden onvoldoende meewerken aan hun vertrek. Volgens PvdA en GroenLinks wordt het meewerkcriterium van het Kinderpardon echter zo strikt toegepast dat bijna geen enkel geworteld kind nog een Kinderpardon kan krijgen. Het is van belang dat kinderen binnen vijf jaar zekerheid krijgen.

“Als docent heb ik meerdere malen van nabij gezien hoe ontwrichtend de onzekerheid is waar kinderen in opgroeien”, zo stelt PvdA-raadslid Anke Hamstra. “Ze willen er zo graag bij horen, maar krijgen de boodschap: jij mag er niet bij horen. Dat geeft zielenpijn, juist in die vormende schooljaren.”

De motie van PvdA en GL kreeg ruime steun in de Deventer gemeenteraad.

Anke Hamstra

Anke Hamstra

Over Anke: Als docent maatschappijleer geniet ik dagelijks van de omgang met jonge mensen. Het mooiste van mijn vak is als jongeren via een groepsproces succeservaringen opdoen: het zelfvertrouwen groeit, het groepsgevoel is sterk, het leerrendement is hoog en we hebben plezier. Wordt gelukkig van: De ontmoeting met andere culturen ervaar ik als een verrijking.

Meer over Anke Hamstra