Door Rob de Geest op 1 juni 2017

Kansen voor ontwikkeling Sluiskwartier na PvdA-initiatief

Het is de PvdA gelukt om een belangrijke gebiedsontwikkeling fors bij te sturen. Het oorspronkelijke plan van de gemeente Deventer, om in het Sluiskwartier alle oude panden aan de Pothoofdkade te slopen voor parkeerplaatsen voor de komende 10-15 jaar, is van de baan. De raad stemde eerder al in met het initiatief-voorstel van PvdA-raadslid Rob de Geest om alsnog extra varianten uit te werken, waarbij er niet op voorhand automatisch uitgegaan zou worden van sloop van alle panden. De uitwerking daarvan, in dit belangrijke gebied voor wonen en werken vlakbij de binnenstad, heeft nu de instemming gekregen van een ruime meerderheid van de raad.

Na een intensief traject met veel betrokken Deventenaren en organisaties heeft het college van B&W alsnog de raad recent drie varianten voorgelegd voor dit gebied. De raad heeft nu ingestemd met de variant voor ‘behoud/nieuwbouw’, waarbij veel meer panden met cultuurhistorische waarde behouden worden en waarbij er op sommige plekken snel nieuwbouw plaats zal vinden .Daarnaast is er sprake van een minder forse parkeeropgaaf in het gebied, deze plekken waren gepland op het gebied dat vrij zou komen na massale sloop van panden. De parkeergarage onder de Wilhelminabrug wordt nu opgeknapt en permanent gemaakt, waarmee deze veel gebruikte en voor de binnenstad essentiële parkeervoorziening behouden blijft.

PvdA-raadslid Rob de Geest: “Het was een lang en lastig traject om de plannen die alleen van sloop en daarna langdurige stilstand in dit gebied terug te draaien. Maar het is gelukt. Dit gebied biedt veel kwalitatieve en economische kansen waarbij het ook belangrijk is om de cultuurhistorie van dit gebied recht te doen en om ontwikkelingen in kansrijke tijden ook mogelijk te maken. Dat kan nu na de keuze door de raad voor een behoud en nieuwbouw variant voor de Pothoofdpanden.”

Wethouder Rorink gaf bij de raadstafel van 3 mei jl. aan bij de bespreking van de drie scenario’s dat hij in december 2015 niet blij en namens het college zelfs erg tegen het toch aangenomen initiatiefvoorstel van de PvdA was. Hij gaf aan nu toch blij te zijn dat dit proces na bijsturing zo was doorlopen en dat hij hier dankbaar voor was, want dit gaf toch meer inzicht in varianten wat ook voor meer draagvlak kan zorgen bij keuzes die gemaakt worden. Die mogelijkheid had men nu in ieder geval gekregen door het initiatiefvoorstel.

Rob de Geest: “Dit plan voor dit prachtige gebied heeft nu wel veel draagvlak onder betrokkenen gekregen en biedt meer kansen door de ontwikkelingsmogelijkheden. Dat maakt de bijsturing op de oorspronkelijke plannen ook zo belangrijk. Het college heeft dat in tweede instantie goed opgepakt.”

Rob de Geest

Rob de Geest

Over Rob: Ik ben sinds januari 2005 gemeenteraadslid in Deventer, de stad waar ik opgroeide en daarvoor ook al enkele jaren actief voor de lokale PvdA. Sinds oktober 2017 ben ik fractievoorzitter. In het dagelijks leven werk ik als senior beleidsmedewerker Onderwijs, Wonen, Cultuur & Media, Infrastructuur & Milieu bij de Tweede Kamerfractie van de

Meer over Rob de Geest