Kansen pakken in het belang van werkgelegenheid

Door Rob de Geest op 22 december 2017

De Partij van de Arbeid heeft samen met een ruime meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met een voorstel waarin de gemeente Deventer, chemieconcern Akzo en de provincie Overijssel gezamenlijk investeren in een doorstart van een deel van het leegkomende  Akzo-complex. Deze samenwerking (genaamd ‘het Deventer Open Innovation Centre’ of DOIC) bindt de R&D-afdeling van Akzo niet alleen aan Deventer maar biedt ook een verruiming van werkgelegenheid via de verschillende chemie-start-ups die hier een plek kunnen vinden.

PvdA-fractievoorzitter Rob de Geest: “Niks doen was voor de PvdA geen optie, na het in 2013 aangekondigde vertrek van de productie-afdeling van Akzo. Wij waren toen zeer kritisch op deze zeer discutabele en voor veel mensen ingrijpende beslissing van Akzo om hun productie naar het buitenland te verplaatsen. Met de samenwerking en investering die nu voorgesteld wordt, kunnen we de andere belangrijke werkgelegenheid van Akzo wel aan Deventer blijven binnen en via het te starten innovatiecentrum andere start-ups ruimte en kansen bieden”.

Het stemt de PvdA tevreden dat het college sindsdien niet stil heeft gezeten en met deze samenwerking nu een complexe opdracht op knappe en zorgvuldige wijze heeft vormgegeven. Dat is nooit zonder risico’s maar de PvdA heeft samen met het overgrote deel van de raad vastgesteld dat de investering van 7,5 miljoen euro in de koop van de gronden voor de zorgvuldigheid is opgeknipt in twee delen en dat er strak geformuleerde afspraken zijn over de verantwoordelijkheid van Akzo voor de eventuele sanering van vervuilde grond in de toekomst. Er ligt een garantie dat de R&D-afdeling in Deventer de grootste blijft van AkzoNobel Specialty Chemicals en dat de focus voor de R&D ontwikkelingen binnen Nederland op Deventer blijft liggen. Daarnaast is afgesproken dat de ontwikkeling van het DOIC bij dient te dragen aan een duurzame ontwikkeling van de gemeente Deventer.

De Geest: “Wij pleitten er in 2015 al voor dat het nodig was om lef en ambitie te tonen en om dat vorm te geven door o.a. te investeren, in werkgelegenheid en de economische ontwikkeling van Deventer. Het DOIC is daar een mooi en knappe invulling van”.

Rob de Geest

Rob de Geest

Rob de Geest is sinds 27 februari 2019 wethouder Inkomen, Meedoen, Wonen,  Sport, Vastgoed en Herstructurering. Hij was daarvoor sinds januari 2005 raadslid en vanaf oktober 2017 fractievoorzitter. De PvdA vormt het college van B&W vanaf 11 juli 2018 met Gemeentebelang, GroenLinks, D66 en CDA. Lees hier het coalitieakkoord 2018-2022: Met Lef & Liefde voor Deventer

Meer over Rob de Geest