Door op 1 mei 2017

Kandidaten gezocht voor kandidatenlijst PvdA GR2018

Op 21 maart 2018 zijn de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Hiervoor wordt nu via een commissie gewerkt aan een kandidatenlijst die klinkt als een klok. Waar de inwoners van Deventer zich in herkennen en waarmee we het vertrouwen krijgen om te werken aan het realiseren van onze idealen.

Via deze pagina informeren wij jullie over de procedure van de kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Wij lichten de procedure toe voor de kandidaat raadsleden en voor de kandidaat lijsttrekkers. De door profielen die bij deze functies horen kunt u vinden op de website van de PvdA Deventer (Klik hier voor de link).

Procedure kandidaat-raadsleden

 • Kandidaten dienen zich te melden vóór maandag 18 september 2017 bij de secretaris van het afdelingsbestuur Deventer.
 • De aanmelding is voorzien van een motivatiebrief. Mail kan naar: Ellen te Paske (afd. secr.): ellentepaske@gmail.com
 • Zodra uw aanmelding binnen is, ontvangt u een interne bereidverklaring en de PvdA erecode.
 • Beiden dienen ondertekend retour gestuurd te worden en vóór 25 september 2017 bij de secretaris binnen te zijn.
 • Vanaf 25 september kunnen de kandidaten worden uitgenodigd door de leden van de kandidaatstellingscommissie voor een selectiegesprek.
 • Tussen 22 november en 9 december brengt de kandidaatsstellingscommissie verslag uit aan het bestuur en wordt de ontwerp-kandidaatslijst vastgesteld.
 • Voor 24 december vindt er een ledenvergadering plaats waarop eerst het verkiezingsprogramma en daarna de kandidatenlijst wordt vastgesteld.

Procedure lijsttrekker

 • Kandidaten voor het lijsttrekkerschap dienen zich te melden vóór maandag 16 oktober 2017 bij de secretaris van het afdelingsbestuur Deventer.
 • De aanmelding dient vergezeld te gaan van ten minste 38 handtekeningen (10%) van stemhebbende leden uit Deventer.
 • De aanmelding is voorzien van een motivatiebrief.
 • Zodra de afdelingssecretaris de aanmelding heeft ontvangen, controleert deze de handtekeningen. Als deze zijn goedgekeurd, ontvangt u van de secretaris een interne bereidverklaring en de PvdA erecode. Beiden dienen ondertekend retour gestuurd te worden en vóór 30 oktober 2017 bij de secretaris binnen te zijn
 • Tussen 14 en 21 november vindt er een ledenraadpleging plaats waarin de leden de lijsttrekker kunnen kiezen.

Let op: als u zich alleen kandidaat stelt voor het lijsttrekkerschap bent u geen kandidaat voor een andere plek op de kandidatenlijst.

Leden die nog aan het overwegen zijn om zich aan te melden voor de kandidatenlijst, kunnen voor een oriënterend gesprek contact opnemen met de voorzitter van de kandidaatstellingscommissie. Dat geldt ook voor mensen die de kandidaatstellingscommissie willen attenderen op potentiële kandidaten, onafhankelijk van het feit of zij lid zijn van de Partij van de Arbeid.

Wij gaan er van uit jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Wij zetten onze schouders eronder. Doen jullie mee?

Met vriendelijke groet,

Dirkje Jansen
Voorzitter kandidaatstellingscommissie