Kamervragen over behandelstop Achmea-verzekerden door Deventer Ziekenhuis

Door Rob de Geest op 5 december 2018

PvdA-Tweede Kamerlid Lilianne Ploumen vraagt minister Bruins van Medische Zorg om opheldering over het Deventer Ziekenhuis dat Achmea-patiënten voorlopig ‘uitrangeert’ (link). Tot 1 januari neemt het ziekenhuis geen nieuwe patiënten aan die zijn verzekerd via Achmea. Volgens het ziekenhuis dreigt een overschrijding van het met de zorgverzekeraar afgesproken budget. Ploumen wil dat Bruins contact zoekt met Achmea om orde op zaken te stellen.

Ongeveer een kwart van alle bezoekers van het Deventer Ziekenhuis is verzekerd via een Achmea-merk als Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO of De Friesland. Geplande behandelingen en spoedgevallen worden nog wel behandeld, maar patiënten die geen afspraak hebben krijgen te maken met extra wachttijd.

Lijsttrekker Annemieke Wissink van de PvdA Overijssel noemt de situatie onbestaanbaar. “Dit gaat puur om geld. Het ziekenhuis is door haar budget heen en Achmea wil niet meer betalen. Ondertussen zijn Deventenaren die in hun eigen ziekenhuis behandeld willen worden maar de ‘verkeerde’ verzekeraar hebben de pineut. Zij moeten nu twee maanden wachten op een behandeling voor bijvoorbeeld een liesbreuk of een galblaasoperatie. Dit is een schoolvoorbeeld van doorgeslagen marktwerking in de zorg.”

Ook Deventer PvdA-fractievoorzitter Rob de Geest hoopt dat de minister ingrijpt. “Verzekerden hebben zich op geen enkele manier kunnen voorbereiden op deze plotselinge wachtlijst. Zij moeten gewoon in hun lokale ziekenhuis terecht kunnen. Ik hoop en verwacht dat de minister Achmea tot snelle actie maant.”

Rob de Geest

Rob de Geest

Rob de Geest is sinds 27 februari 2019 wethouder Inkomen, Meedoen, Wonen,  Sport, Vastgoed en Herstructurering. Hij was daarvoor sinds januari 2005 raadslid en vanaf oktober 2017 fractievoorzitter. De PvdA vormt het college van B&W vanaf 11 juli 2018 met Gemeentebelang, GroenLinks, D66 en CDA. Lees hier het coalitieakkoord 2018-2022: Met Lef & Liefde voor Deventer

Meer over Rob de Geest