Door Redactie op 15 mei 2014

Jan jaap Kolkman wethouder in nieuw College

Op woensdag 14 mei jl. besprak de gemeenteraad het bestuursakkoord van Gemeentebelang, PvdA, D66 en CDA. Na het debat over dit akkoord volgde er installatie van het nieuwe college van B&W. Namens de PvdA werd Jan Jaap Kolkman de wethouder voor o.a. sociale zaken, zorg, en wonen. Rob de Geest werd hierna geinstalleerd als raadslid op de vrijgekomen zetel. De PvdA-fractie heeft op dit moment 6 zetels in de raad na de verkiezingen van 19 maart jl.