Door Rob de Geest op 2 oktober 2016

Investeren in de binnenstad, ook in fietsvoorzieningen

De raad heeft recent ingestemd met een forse investering in de kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid van de onbewaakte fietsparkeermogelijkheden in de Deventer binnenstad. In de komende jaren komen er 700 nieuwe stallingsrekken bij en worden de bestaande 800 rekken vervangen. Daarmee wordt er kwaliteit en comfort toegevoegd voor de vele bezoekers die de binnenstad op de fiets bereiken. Voor de PvdA en vrijwel de hele raad was er echter ook de teleurstelling dat een bewaakte fietsenstalling nabij de Stromarkt nabij verschillende te bouwen cultuurvoorzieningen ontbreekt in de plannen.

Een voorstel van de PvdA het gesprek met ondernemers en andere organisaties aan te gaan om over een bewaakte stalling en om ook naar creatieve oplossingen te kijken werd echter met brede steun aangenomen. Hiermee gaf de raad een belangrijk signaal af over het belang van een fietsvoorziening met toezicht in dat deel van de binnenstad.

Vanuit de adviesraad voor de binnenstad, de fietsersbond Deventer en diverse ondernemers is bekend dat zij ook veel waarde hechten aan een fietsvoorziening in de noordkant van de binnenstad, nabij de toekomstige cultuurdriehoek met o.a. de nieuw te bouwen bibliotheek en theater De Viking en de nabij gelegen winkels.

De bewaakte voorziening aam de noordkant aan het Lamme van Dieseplein werd per 2016 beëindigd omdat de financiële middelen hiervoor in 2013  via een unaniem genomen raadsbesluit bestemd zijn voor de nieuwe bewaakte fietsenstalling bij het NS-station. Ondanks dat het besluit uit 2013 vanuit financiële overwegingen begrijpelijk is voor de realisatie van de belangrijke nieuwe fietsenstalling bij het NS-station, blijkt dat de raad toch ook aan een bewaakte fietsvoorziening aan de noordkant van het centrum hecht. Daarvoor zal nu ter uitvoering van de PvdA-motie gekeken worden naar mogelijkheden en creatieve oplossingen.

Rob de Geest

Rob de Geest

Rob de Geest is sinds 27 februari 2019 wethouder Inkomen, Meedoen, Wonen,  Sport, Vastgoed en Herstructurering. Hij was daarvoor sinds januari 2005 raadslid en vanaf oktober 2017 fractievoorzitter. De PvdA vormt het college van B&W vanaf 11 juli 2018 met Gemeentebelang, GroenLinks, D66 en CDA. Lees hier het coalitieakkoord 2018-2022: Met Lef & Liefde voor Deventer

Meer over Rob de Geest