Interim-voorzitterschap afgerond

Door Redactie op 21 juni 2018

Keklik Yucel heeft haar periode als interim-voorzitter voor de afdeling beëindigd per 20 juni. Yucel nam het afdelingsvoorzitterschap vanaf medio januari tijdelijk waar voor Andries van den Berg, die door ziekte niet in staat is het voorzitterschap te vervullen.

Oorspronkelijk zou het waarnemerschap tot eind maart duren maar op verzoek van het bestuur is dit verlengd tot medio juni. Het bestuur en de fractie zijn Yucel dankbaar voor haar inzet in de afgelopen maanden.

Er zal nu gezocht worden naar een nieuwe tijdelijke waarnemer, gedurende de afwezigheidsperiode van Andries van de Berg.