Door Redactie op 6 oktober 2014

In Memorian: Jaap van der Meulen

Met verdriet maar met grote waardering voor de persoon namen wij afgelopen week kennis van het overlijden van Jaap van der Meulen. Jaap was oud-wethouder voor de PvdA van 1978 tot 1982 en een actief en zeer gewaardeerd lid in de afdeling.

Hij was sociaal-democraat en humanist in hart en nieren met een enorme betrokkenheid bij thema’s als het sociale beleid, zorg en ontwikkelingssamenwerking, waar hij zich met zijn vrouw ook actief voor inzette. Eind jaren ’70 en begin jaren ’80 was hij ook wethouder sociale zaken in Deventer. Hij bleef na zijn periode als wethouder betrokken bij en actief in de stad.

We gaan zijn sociale inbreng in de stad en binnen de partij missen en wensen zijn familie en naasten veel sterkte toe in de komende tijd.

Jaap van der Meulen_1
Jaap van der Meulen (1932 – 2014)