Door Rob de Geest op 29 oktober 2015

‘Impuls voor lokale economie via intensieve samenwerking’

PvdA wil samenwerking bedrijfsleven en gemeente in economische netwerkorganisatie

De fractie van de Partij van de Arbeid doet het voorstel voor de oprichting van een economische netwerkorganisatie waarin bedrijfsleven en gemeente samenwerken aan het economisch versterken en profileren van Deventer als vestigingsplaats voor bedrijven. PvdA-raadsleden Rob de Geest en Jurgen Goejer hebben een initiatiefvoorstel in de gemeenteraad voorbereid waarin zij de oprichting van een dergelijke netwerkorganisatie tussen gemeente en bedrijfsleven voorstellen. Dit moet een organisatie worden die met ruime mogelijkheden als  economische aanjager voor Deventer kan optreden. De organisatie moet bedrijven in Deventer kunnen benaderen om ze te ondersteunen en van dienst te zijn maar moet ook bedrijven van buiten voor Deventer kunnen interesseren. Daarnaast kan men lobbyen voor overheids- en Europese subsidies ten behoeve van Deventer.

Het voorstel voor deze netwerkorganisaties is door de twee PvdA-raadsleden al ruimschoots besproken met veel betrokkenen uit het veld en krijgt positieve reacties. Verschillende gesprekken met betrokken organisaties hebben de raadsleden in de voorbije tijd gesterkt in de gedachte dat deze intensieve samenwerking een belangrijke impuls kan leveren voor de lokale economie en voor de werkgelegenheid.

De werkgelegenheid in Deventer heeft de afgelopen jaren het nodige voor de kiezen gehad, o.a. met het aangekondigde vertrek van delen werkgelegenheid bij AKZO en Avantor maar bijvoorbeeld ook met aanstaande ontslagen bij Stegeman. Daar staan weinig nieuwe grote bedrijven tegenover die Deventer als vestigingsplaats uitzoeken. En dat terwijl Deventer economisch en qua voorzieningen zoveel te bieden heeft, zo stellen de PvdA-raadsleden in hun initiatiefnota.

“Te vaak horen we terug dat Deventer zichzelf meer kan en moet profileren en ook het netwerk naar buiten toe moet verstevigen om bedrijven, werk en middelen te blijven aan te trekken. Daarbij moeten ondernemers en gemeente minder vanaf hun eigen eiland werken maar nadrukkelijker samen de krachten bundelen. Dat willen we  vanuit een dergelijke netwerkorganisatie mogelijk gaan maken”, aldus De Geest en Goejer

Goejer en De Geest: “Om Deventer een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven te laten zijn en blijven en om de werkgelegenheid te laten toenemen is daarom een intensievere samenwerking tussen bedrijfsleven en de gemeente nodig. We hebben zoveel mogelijkheden in Deventer. We moeten kansen pakken door de handen ineen te slaan. Samenwerking is daarbij de sleutel. Dat beogen we met dit voorstel.”

Het raadsvoorstel van de Partij van de Arbeid is veelvuldig besproken met verschillende economische partners van de gemeente en krijgt een positief advies van het college van B&W.

Rob de Geest

Rob de Geest

Rob de Geest is sinds 27 februari 2019 wethouder Inkomen, Meedoen, Wonen,  Sport, Vastgoed en Herstructurering. Hij was daarvoor sinds januari 2005 raadslid en vanaf oktober 2017 fractievoorzitter. De PvdA vormt het college van B&W vanaf 11 juli 2018 met Gemeentebelang, GroenLinks, D66 en CDA. Lees hier het coalitieakkoord 2018-2022: Met Lef & Liefde voor Deventer

Meer over Rob de Geest