Door Fractie op 28 augustus 2014

‘Huishoudelijke hulp in Deventer, ook vanaf 1 januari’

De PvdA-fractie Deventer heeft met verbazing en teleurstelling kennisgenomen van het voornemen van zorginstelling Carinova om per 1 januari 2015 1000 thuiszorgmedewerkers die huishoudelijke hulp verlenen te ontslaan. In Deventer was immers door het gemeentebestuur al afgesproken met de thuiszorgorganisatie dat de thuiszorg per 1 januari 2015 gewoon door zou gaan voor de mensen die al huishoudelijke hulp ontvangen.

De mededeling van Carinova is voorbarig en zaait onrust onder mensen, terwijl de gemeente Deventer (in tegenstelling tot veel andere gemeenten) al duidelijk heeft uitgesproken het contract voor deze vorm van thuiszorg te willen voortzetten. Veel werknemers (waaronder 480 in Deventer) en veel zorgontvangers verkeren nu in onzekerheid door de onverwachte mededeling vanuit Carinova. Over de tarieven en budgetten wordt nog met elkaar gesproken en daarmee ligt Deventer voor op veel andere gemeenten.

Voor de PvdA-fractie zijn in de huidige situatie een aantal zaken klip en klaar: We willen thuiszorgmedewerkers aan het werk houden en de huishoudelijke hulp aan mensen die dit al ontvingen voortzetten per 1 januari, zoals al door het college was aangegeven. Om dat definitief mogelijk te maken wordt, wat de PvdA betreft, de komende tijd aan een passende oplossing voor deze belangrijke werkgelegenheid en zorgverlening gewerkt.

Fractie

Fractie

De PvdA-fractie Deventer heeft sinds maart 2018 zes zetels in de gemeenteraad en zijn we vertegenwoordigd in het college van B&W met een wethouder. Wilt u een afspraak met de raadsfractie? U kunt contact opnemen via de gegevens via de pagina’s van onze raadsleden of via het algemene mailadres fractie@pvdadeventer.nl

Meer over Fractie