Door Jurgen Goejer op 21 november 2015

Deventer speelgoedmuseum: een stap verder in een lastig proces

Afgelopen week nam de gemeenteraad een besluit over de vier initiatieven die er lagen voor een nieuw Deventer speelgoedmuseum, als doorstart van het speelgoedmuseum zoals we dat nu tot nu toe kennen. Een meerderheid van de raad koos via een besloten schriftelijke stemming voor de plannen voor een speelgoedmuseum in het leegstaande Hegiuspand (plan ‘Bax’) aan de Nieuwe Markt en voor het plan van de Schouwburg in de Keizerstraat (plan ‘De Speeldoos’). Deze twee plannen zullen nu verder uitgewerkt worden zodat er in 2016 een definitieve keuze gemaakt kan worden.
Met deze keuze van een meerderheid van de raad vielen de plannen voor een speelgoedmuseum in het huidige pand van de bibliotheek aan de Brink (plan ‘Sesem’) en in de Mariakerk nabij de Nieuwe Markt (plan ‘Speelkwartier’) definitief af.
Voor de PvdA-fractie geldt dat we transparant willen zijn over onze keuze uit de vier plannen waaruit gekozen moest worden. Daarbij hebben we grote waardering voor alle initiatiefnemers en planmakers voor hun creativiteit, betrokkenheid en inzet bij de Deventer museumfunctie en de toekomst van de huidige speelgoedcollectie van het museum.
Voor de eindkeuze van de PvdA-fractie speelden verschillende aspecten in de plannen een rol. Daarbij hebben we kennis genomen en ons voordeel gedaan met o.a. het BMC-rapport (link naar alle stukken) dat de plannen ook inhoudelijk beoordeeld en vergeleken heeft. De fractie heeft ook naar andere aspecten bij de plannen gekeken, zoals een goede spreiding van de culturele voorzieningen over het stadscentrum en het belang dat wij hechten aan behoud van een sociaal-culturele functie in het bibliotheekpand aan Brink 69/70. Ook plannen afkomstig van inwoners als burgerinitiatief versus plannen die meer uit professionele organisaties en gevestigde belangen voortkwamen, is een afweging geweest, waarbij we extra positieve aandacht voor een burgerinitiatief hadden.
Vanuit deze en enkele aanvullende afwegingspunten (o.a. geen nieuwe leegstand van panden creëren) had de PvdA-fractie een voorkeur voor het plan ‘Sesem’ in het bibliotheekpand aan de Brink (vanuit de variant waar de Waag het startpunt van de Deventer museale functie dient te blijven) en het plan ‘De Speeldoos’ (Schouwburg). Voor deze plannen hebben wij gestemd. Na stemming bleek het aantal stemmen in de raad voor Sesem onvoldoende om door te gaan. Het plan van de schouwburg kreeg wel een meerderheid van de raad achter zich.
Een amendement van D66 en PvdA om de financiering voor het huidige speelgoedmuseum niet per 1 januari 2016 te laten eindigen maar om dit in ieder geval voort te zetten tot de zomer werd aangenomen. Bij de Voorjaarsnota maakt de raad dan niet alleen keuzes voor de toekomst van het museum en over het uiteindelijke plan maar kan zij ook kijken hoe een goede doorloop van oude opzet naar nieuwe opzet doorgefinancierd kan worden. Het amendement kreeg een ruime meerderheid. De fracties van VVD, CDA, SP en CU vonden dat het museum al per 1 januari moet sluiten. Een kans op een succesvolle herstart van dit in de stad breed gedragen museum wordt volgens ons dan kleiner.
Al met al was dit proces tot nu toe een lastig proces . Het is goed om te zien dat dit museum zoveel plannen los kon maken in de stad, zodat er iets te kiezen en uit te werken viel. Er is nu een eerste keuze gemaakt. De twee initiatieven kunnen worden uitgewerkt voor een uiteindelijke keuze. De voor- en nadelen van de plannen en de financiering komt zo duidelijk in beeld. Daarbij blijft dat laatste, de financiering, een kritisch en belangrijk punt van aandacht. De raad komt hierover weer te spreken bij de uiteindelijke keuze, medio 2016.
Jurgen Goejer

Jurgen Goejer

         

Meer over Jurgen Goejer