Door Rob de Geest op 31 mei 2017

‘Hanzestedenpromotie in de Volkskrant en Deventer doet niet mee. Gemiste kans!’

De PvdA-fractie Deventer heeft aan de bel getrokken over het ontbreken van Deventer in de promotiepagina’s voor de Hanzedagen 2017 die op 30 mei jl. achterin de Volkskrant stonden. Verschillende Overijsselse en Gelderse Hanzesteden promoten zichzelf in deze mooi opgezette pagina’s over de Hanze. Deventer, de oudste van de Nederlandse Hanzesteden, ontbrak echter. PvdA-raadslid Rob de Geest heeft hier vragen over gesteld aan het college van B&W.

PvdA’er Rob de Geest; “De oudste van deze Hanzesteden ontbreekt in een belangrijke landelijke en grootschalige verspreidde promotie. Hanzestedenpromotie in de Volkskrant en Deventer doet niet mee. Dat kan niet. Dat is onbegrijpelijk, teleurstellend en een gemiste kans. Onze binnenstad en de werkgelegenheid hebben die promotie hard nodig”

Een belangrijk en historisch Europees evenement rond de oude Hanze als handelsverbond – waar ook Deventer traditioneel onderdeel vanuit maakt – krijgt zo via deze pagina’s veel aandacht in een goed gelezen landelijk dagblad (bereik ca. 750.000 lezers). Stadspromotie voor alle Hanzesteden, vooral omdat er in de brochure ook aandacht is voor de bekendste Overijsselse en Gelderse Hanzesteden in en hun kwaliteiten.

Maar bij een nadere blik op de brochurepagina in de Volkskrant blijkt er echter alleen aandacht voor de Hanzesteden Zutphen, Doesburg, Harderwijk. Hattem, Elburg, Zwolle, Kampen en Hasselt. Deventer ontbreekt in de omschrijvingen en gedetailleerdere promotie als Hanzestad. En dat in tijden waarin er in Deventer veel gesproken wordt over de noodzaak om de stad en alles wat er gebeurt beter en meer onder de aandacht te brengen.

De PvdA-fractie heeft vragen over gesteld aan het college van B&W en wil o.a. weten hoe zij het niet meedoen aan deze landelijke promotie beoordeelt en of het klopt dat er bewust gekozen is hier niet aan mee te doen. Daarnaast wil de fractie weten in hoeverre de gemeente Deventer betrokken is bij deze Hanze- en Hanzesteden-promotie en hoe de relatief lage kosten voor deelname aan deze specifieke promotiepagina’s en het grote bereik aan potentiele lezers zich tot elkaar verhouden, zeker gezien de keuze om niet mee te doen.

Rob de Geest

Rob de Geest

Rob de Geest is sinds 27 februari 2019 wethouder Inkomen, Meedoen, Wonen,  Sport, Vastgoed en Herstructurering. Hij was daarvoor sinds januari 2005 raadslid en vanaf oktober 2017 fractievoorzitter. De PvdA vormt het college van B&W vanaf 11 juli 2018 met Gemeentebelang, GroenLinks, D66 en CDA. Lees hier het coalitieakkoord 2018-2022: Met Lef & Liefde voor Deventer

Meer over Rob de Geest