Door Rob de Geest op 22 september 2014

Geen extra geld bij project Stadhuiskwartier

De extra kosten voor asbestsanering bij de verbouwing van het stadhuis, als onderdeel van het bouwproject Stadhuiskwartier, moeten uit het budget voor dit project betaald worden. Dat stelde PvdA-raadslid Rob de Geest tijdens een debat tussen de raadsfracties.

De PvdA-fractie is tegen het voorstel van het college van B&W om dit geld uit een externe post te halen. Daarmee zou het budget voor het nieuwe stadskantoor met 350.000 euro verhoogd worden. Een onwenselijke ontwikkeling, zo gaf PvdA-raadslid Rob de Geest aan.

De PvdA-fractie vindt het zuiver om tegenvallers binnen dit grote project op te vangen binnen de posten die bedoeld zijn om dergelijke onvoorziene zaken in het project financieel op te vangen. Het voorstel van het college is dan ook onverstandig en onwenselijk.

“Tegenvallers in het project vang je financieel op binnen het budget van het project. Dus niet bij externe middelen waarmee je het budget eigenlijk uitbreid”, aldus De Geest.

De fractie vindt het van groot belang dat het project binnen budget wordt afgerond, zoals ook is afgesproken in de vorige raadsperiode. Er zijn binnen het project nog voldoende mogelijkheden om kosten te besparen of om middelen anders in te zetten, zonder dat er sprake hoeft te zijn van kostenoverschrijdingen.

De Geest: “De jaarlijkse kosten voor de gemeentelijke huisvesting worden met dit stadskantoor lager dan nu het geval is, met de huidige versnipperde, gehuurde locaties. Het blijft wel wenselijk dat het project binnen de begroting wordt gerealiseerd. De sanering van asbest bij dit project betalen uit een ander budget geeft dan een volkomen verkeerd signaal over de financiën.”

Rob de Geest

Rob de Geest

Rob de Geest is sinds 27 februari 2019 wethouder Inkomen, Meedoen, Wonen,  Sport, Vastgoed en Herstructurering. Hij was daarvoor sinds januari 2005 raadslid en vanaf oktober 2017 fractievoorzitter. De PvdA vormt het college van B&W vanaf 11 juli 2018 met Gemeentebelang, GroenLinks, D66 en CDA. Lees hier het coalitieakkoord 2018-2022: Met Lef & Liefde voor Deventer

Meer over Rob de Geest