Door Bep Spa op 24 juli 2017

Fonds voor incidentele culturele activiteiten en evenementen

De raad heeft ingestemd met een voorstel van de PvdA-fractie voor het instellen van een tijdelijk fonds voor incidentele culturele activiteiten en evenementen. Een motie van PvdA-raadslid Bep Spa, om een dergelijk fonds ter grootte van €200.000 voor 2018 en 2019 in te stellen, maakt het mogelijk dat incidentele initiatieven ook financiering kunnen vinden, waar dat nu vaak lastig is binnen de bestaande mogelijkheden.

De afgelopen jaren heeft de culturele sector te maken gekregen met een aantal bezuinigingen, ook door autonome stijging van het kostenniveau. Dat heeft ertoe geleid dat er in gevallen onvoldoende cultuurgeld beschikbaar was voor nieuwe, creatieve en innovatieve culturele initiatieven. Culturele en economische ‘pop-up’ initiatieven zijn ook noodzakelijk om creatieve, innovatieve ontwikkelingen op gang te helpen brengen. Cultuur draagt onmiskenbaar bij aan de kwaliteit van de leefomgeving, is een verrijking voor een ieder die ermee in aanraking komt en levert direct en indirect ook economische spin-off op voor een stad als Deventer.

Voor de Partij van de Arbeid moet er financiële ruimte beschikbaar zijn voor het ondersteunen van nieuwe (soms tegendraadse) initiatieven. Makers dragen bij aan het cultuurklimaat en aan de profilering van Deventer als Cultuurstad.

“Het is noodzakelijk om creatieve cultuurontwikkelaars en -ondernemers te blijven steunen en om ze te helpen nieuwe ontwikkelingen en creativiteit mogelijk te maken en om daarmee toegevoegde waarde te leveren voor de hele gemeente Deventer, bewoners en bezoekers. Hiermee kan niet gewacht worden tot de gemeentelijke Cultuurvisie gereed en behandeld is, omdat dit nog even op zich laat wachten en creativiteit geen stilstand moet kennen”, aldus Spa.