Door Jurgen Goejer op 24 september 2013

Extra middelen armoedebeleid goed besteden

De PvdA-fractie wil duidelijkheid van het college van B&W over de besteding van extra rijksmiddelen voor armoede- en schuldenbeleid. Staatssecretaris Klijnsma heeft recent aan de Tweede Kamer aangegeven dat er extra middelen beschikbaar zijn voor gemeenten. PvdA-raadslid Vincent Stijns heeft vragen gesteld aan het college over de besteding van eventuele middelen die Deventer ontvangt.

Landelijk is er volgens de brief van staatssecretaris Klijnsma 20 miljoen euro beschikbaar voor 2013, oplopend naar 100 miljoen structureel vanaf 2015. Dit is echter geld wat niet geoormerkt is. De PvdA-fractie wil dus informatie van het college over de bestemming die zij wil zoeken voor deze middelen voor minima.

“Dit extra geld kan in Deventer goed gebruikt worden om kwetsbare inkomensgroepen een noodzakelijke steun in de rug te geven”, aldus PvdA’er Stijns.

De PvdA-fractie wil o.a. van het college weten hoeveel geld er voor Deventer beschikbaar is en waar het college deze middelen specifiek aan wenst te besteden. Daarnaast wil de fractie dat het college hierover in gesprek gaat met de raad voor de uiteindelijke keuzes.

Download de schr. vragen >>>

Jurgen Goejer

Jurgen Goejer

         

Meer over Jurgen Goejer